Gå direkt till innehåll
Stenbecks Stiftelse går in som finansiär till Räddningsmissionens nya Communityskola i Tynnered.
Stenbecks Stiftelse går in som finansiär till Räddningsmissionens nya Communityskola i Tynnered.

Pressmeddelande -

Stenbecks Stiftelse stöttar Räddningsmissionens innovativa skola i Göteborg

–I områden där samhället misslyckas så behöver civilsamhället kliva in och ta ansvar för allas rätt till en likvärdig skola. Vi vet att ideella aktörer som Räddningsmissionen har specifik kompetens och kunskap som kan ge de bästa förutsättningarna till barn och unga, säger Sara Damber, verksamhetschef Stenbecks Stiftelse.

Stenbecks Stiftelse har en historik av att satsa på ideella krafter som vill starta skolor i utsatta områden. Redan 2016 var stiftelsen med i uppstarten av Järvaskolan i Stockholm som på bara tre år fick upp andelen elever som klarade gymnasiebehörighet till 92 procent – högre än snittet för Stockholm.

– Skolan är nyckeln till att lösa många av våra stora samhällsutmaningar. Men en modell kan inte passa alla och när barnen inte klarar skolan så är det inte barnen det är fel på utan skolsystemet. Järvaskolan är ett bra exempel på att det med rätt angreppssätt går att vända resultaten, säger Sara Damber.

Räddningsmissionens Communityskola har ett holistiskt förhållningssätt och samverkar med lokalt näringsliv och föreningar i området samt har samarbeten medbåde med Chalmers och Göteborgs universitet. Skolan slår upp portarna i augusti och kommer att vara öppen även efter skoltid och erbjuda studiestöd och andra aktiviteter som idrottsaktiviteter och programmeringskurser.

–Om grundskolan fungerar väl, om barn och ungdomar får vara trygga, utvecklas socialt och lära sig viktiga saker om världen, så förebygger vi problem inom andra delar av samhällskroppen. För att klara detta krävs skolor och skolpersonal med starkt ethos och en brinnande vision. Det tror vi att vi kan bidra med, säger Emil Mattsson, direktor på Räddningsmissionen.

Stenbecks Stiftelse har även tidigare stöttat Räddningsmissionen inom ramarna för projektet Medvind. Det nya stödet till Communityskolan Tynnered i Göteborg är på 500 000 kronor.

Fakta om Communityskolan Tynnered:

 • En icke-vinstdrivande friskola med fokus på kunskap och bildning genom kreativitet, kämparanda och höga förväntningar.
 • Öppnar höstterminen 2021 vid Opaltorget och börjar med att ta emot elever i årskurs 7 för att sedan fortsätta med andra årskurser.
 • Communityskolan Tynnered är en skola som är till för hela området och samhället. Detta betyder att skolan kommer vara öppen även efter skoltid med olika aktiviteter för att skapa trygga mötesplatser för barn och vuxna i närområdet. ⁠⠀
 • Läs mer på communityskolan.se

För mer information kontakta,
Sara Damber, verksamhetschef Stenbecks Stiftelse

Telefon: 070 762 00 28
Mail: sara.damber@hsstiftelse.se

Emil Mattsson, direktor Räddningsmissionen Göteborg

Telefon: 073 9014186
Mail: emil.mattsson@raddningsmissionen.se

Relaterade länkar

Ämnen

Regioner


Räddningsmissionen är en idéburen organisation som arbetar med socialt arbete på kristen grund. 
Organisationens uppdrag är att uppmärksamma och motverka förhållanden i samhället som leder till och förvärrar utsatthet och utanförskap.

Räddningsmissionen arbetar inom följande verksamhetsområden:

 • Hemlöshetsarbete
 • Missbruksvård
 • Kriminalvård
 • Psykiatriboenden
 • Integrationsarbete 
 • Arbetsträning
 • Arbete med barn och ungdomar i riskzon
 • Kulturarbete för barn och unga
 • Utbildningsinsatser
 • Daglig verksamhet 
 • MatRätt, en matsvinnsbutik som erbjuder medlemskap för ekonomiskt utsatta
 • Höstterminen 2021 startar Räddningsmissionen en egen grundskola

Kontakter

Relaterat innehåll

Möten i ögonhöjd skapar rum för förändring och överbryggar utanförskap

Räddningsmissionen är en idéburen organisation som arbetar med socialt arbete på kristen grund.
Organisationens uppdrag är att uppmärksamma och motverka förhållanden i samhället som leder till och förvärrar utsatthet och utanförskap.

Räddningsmissionen arbetar inom följande verksamhetsområden:

Hemlöshetsarbete
Missbruksvård
Integrationsarbete
Kriminalvård
Psykiatriboenden
Arbetsträning
Arbete med barn och ungdomar i riskzon
Kulturarbete för barn och unga
Utbildningsinsatser

Räddningsmissionen
Första Långgatan 3
41723 Göteborg