Pressmeddelande -

Årets utlysningar 2013

Ragnar Söderbergs stiftelse presenterar år 2013 en ny utlysning i ekonomi, en nygammal i rättsvetenskap och fortsätter utlysningen Ragnar Söderbergforskare i medicin med små förändringar. 

Ekonomiska vetenskaper

– I år introduceras en ny utlysning, Ragnar Söderbergprojekt i ekonomi.

De senaste månaderna har stiftelsen reflekterat över sin utlysning i de ekonomiska vetenskaperna. Vi har träffat forskare i grupper, mejlintervjuat tidigare anslagsmottagare och fångat upp synpunkter på villkoren och behoven för dagens forskare. I den svenska finansieringen av ekonomiska vetenskaper ser vi flera aktörer som inriktar sig mot yngre forskare. Alla är överens om att detta just nu är nödvändigt. Vi ser också att en vanlig form för beviljning hos alla finansiärer är enpersonersprojekt.

Vi har därför valt att rikta oss till inte bara till de akademiskt yngsta utan till dem som disputerat mellan åren 2002 och 2012. (Givetvis utvidgas perioden vid föräldraledighet o.dyl.). Därtill vill vi uppmuntra att forskare söker sig samman i mindre grupper, även tvärvetenskapliga om forskningsuppgifterna inbjuder till det.

En nyhet i år är att vi kräver en avsiktsförklaring från de institutioner/institut som forskarna skall verka vid. No man is an island. Även om de vetenskapliga idéerna och forskarnas potential är det viktigaste kriterierna i bedömningsprocessen, är det också betydelsefullt att forskarna bereds en god plats i universitetens forskningsmiljöer. Vi vill att prefekternas godkännande skall vara ett aktivt välkomnande av projektet, inte bara ett godkännande av nivån på de indirekta kostnaderna.

Läs mer om kvalifikationer för sökande här.

Rättsvetenskap

– Liten förändring i utlysningen i rättsvetenskap.

I år kommer vi liksom tidigare år ha en allmän utlysning i rättsvetenskap. Den enda förändringen är att vi från och med i år inte kommer att bevilja doktorandprojekt.

Läs mer om kvalifikationer för sökande här.

Medicin

– Förra årets introduktion av utlysningen Ragnar Söderbergforskare i medicin har permanentats.

Detta program blir även i år den enda medicinutlysning som stiftelsen gör. Det var inte ett svårt beslut för styrelsen att fatta. Entusiasmen har från alla håll varit stor för designen av den första ansökningsomgången, liksom för de forskare som slutligen fick de åtta anslag som delades ut. Se gärna de filmer och presentationer som finns i vårt pressrum och på vår hemsida, vilka ger en konkret fingervisning om det slags forskare och projekt som vi söker. Precis som förra året söker vi nämligen driftiga forskare med höga ambitioner och djärva idéer.

Vi välkomnar alla behöriga att söka, men det räcker naturligtvis inte att bara skicka in en ansökan på vinst och förlust. Årets utlysning ser likadan ut som förra årets så när som på ett kriterium – den akademiska åldern. I år har vi snävat in disputationsfönstret och inbjuder dem som avlagt doktorsexamen mellan åren 2007 och 2009 – en något mindre kohort av de post-postdoktorala forskarna. (Givetvis utvidgas perioden vid föräldraledighet o.dyl.)

När vi spejar ut över det svenska forskningsfinansieringslandskapet, ser vi flera aktörer som inriktar sig mot yngre forskare. Vi har därför valt att rikta oss till de yngre i denna akademiskt unga grupp, så att finansieringsmöjligheterna ska bli så varierade som möjligt.

Läs mer om kvalifikationer för sökande här.

Gällande samtliga utlysningar

Vi tillåter alla som uppfyller kriterierna för de ovan nämnda utlysningar att söka och tror att vår noggranna sållningsprocess har sitt värde, så att de anslagsmottagare som vi identifierar också kommer att finna sin plats vid universitetens institutioner utan nomineringsförfarande. Kvaliteten hos de utvalda kommer säkert att göra dem attraktiva som forskarkolleger också i år.

Kontakta oss gärna

Stiftelsen inbjuder även fortsättningsvis forskarsamhället att kontakta oss för att föra fram så väl stora som små tankar och idéer.

Relaterade länkar

Ämnen

 • Medicinsk forskning

Kategorier

 • privat stiftelse
 • finansiering
 • universitet
 • ekonomiska vetenskaper
 • rättsvetenskap
 • ekonomi
 • ragnar söderbergprojekt i ekonomi
 • ragnar söderbergforskare i medicin
 • utlysning
 • anslag
 • forskning
 • stiftelse
 • ragnar söderbergs stiftelse

Ragnar Söderbergs stiftelse är en privat forskningsfinansiär som stödjer forskning företrädesvis inom medicin, ekonomi och rättsvetenskap. 

Presskontakt

Kjell Blückert

Presskontakt VD, Ragnar Söderbergs stiftelse 0727-40 39 51

Relaterat innehåll