Gå direkt till innehåll
Ramirent presenterar ny organisation
Ramirent presenterar ny organisation

Nyhet -

Ramirent och Stavdal presenterar ny gemensam organisation

Idag den 8 oktober rullas den nya gemensamma organisationen för Ramirent och Stavdal ut. Organisationen har tillämpat en intern tillsättningsprocess för att finna de mest lämpade och kompetenta kandidaterna från båda bolagen och då främst inom uthyrningsdelen.

Den nya ledningsgruppen tillsattes redan den 20 augusti och har sedan dess arbetat intensivt tillsammans för att skapa den nya gemensamma organisationen.

Ramirents förvärv av Stavdal skedde i april. Genom samgåendet stärker Ramirent sin position på den svenska marknaden. Bolagen kompletterar varandra mycket bra. Ramirent genom sin erfarenhet från stora projekt, med nya digitala lösningar samt sin styrka inom bodar och byggmaskiner. Stavdal genom sin starka position i framför allt storstäderna och sitt unika erbjudande inom lift, som i och med samgåendet blir ett eget affärsområde.

I den nya organisationen kommer Stavdal att renodla sitt erbjudande mot att bli ännu starkare inom liftområdet. -Jag ser fram emot att bli ansvarig för Stavdal Lift. Vi kommer bli en otrolig stark liftspecialist, med över 6000 liftar, säger Mikael Olsson ansvarig Stavdal Lift.

Sedan affären blev klar, har ett stort arbete med att integrera de båda företagens verksamheter pågått. Arbetet fortgår löpande med målsättningen att utveckla ett starkt helhetskoncept för den svenska uthyrningsmarknaden.

-Vi hade redan tidigt bestämt oss för att inte använda den traditionella modellen i integrationsarbetet utan att istället utgå från medarbetarens- och kundens behov. Vår önskan har varit att skapa ett stort engagemang bland medarbetare och fokusera mer på kunderna. Därför startade vi arbetsgrupper med medarbetare från båda bolagen. Vi är måna om att förändringarna ska ske i en takt som gör det smidigt för kunderna att fortsätta göra affärer med oss, Därför kommer vi t ex inte att ha ett gemensamt affärssystem förrän 2021,säger Erik Bengtsson, VD Ramirent AB

Ämnen


RAMIRENT är ett ledande serviceföretag inom byggbranschen och övriga industrier. Vårt mål är att hjälpa våra kunder att öka så väl säkerheten som effektiviteten ute på arbetsplatserna. Det gör vi genom att leverera de bästa maskin- och säkerhetslösningarna med en oslagbar service och kunskap. Våra kundcenter finns över hela landet, från Kiruna i norr till Trelleborg i söder. Ramirent har verksamhet i nio länder och är ett av Europas ledande företag, inom maskinuthyrningsbranschen. Ramirent tillhör sedan 2019 Loxamgruppen, vilket är världens tredje största maskinuthyrningsbolag.

Ramirent förvärvade maskinuthyrningsbolaget Stavdal under 2019, vilket innebär att Ramirent nu blir marknadsledande inom den svenska maskinuthyrningsbranschen genom en förstärkt position i både Stockholms- och Göteborgsområdet. Det innebär också större marknadsandelar inom små- och medelstora kunder samt utökat produkt- och tjänsteutbud, speciellt inom kategorin liftar.

Gear Up. Ramirent – Din lokala maskinuthyrare.

Besök oss på www.ramirent.se eller följ oss på Facebook och Linkedin

Presskontakt

Filip Gällnäs

Filip Gällnäs

Presskontakt Kommunikatör +46 31- 57 84 22
Saiva Zalkalns

Saiva Zalkalns

Presskontakt Marketing & Communications Manager +46 8 621 23 77
Alexander Asklöf

Alexander Asklöf

Presskontakt Kommunikatör +46 8 621 23 88