Gå direkt till innehåll
Förlossningsläkare blir doktor på kejsarsnitt

Nyhet -

Förlossningsläkare blir doktor på kejsarsnitt

I takt med att kejsarsnitt blivit vanligare har frågan om vilket förlossningssätt kvinnan ska välja om hon föder fler barn blivit allt viktigare. Förlossningsöverläkaren Marie Carlsson Fagerberg på Lasarettet i Ystad har utvecklat en modell som räknar ut vilka kvinnor med tidigare kejsarsnitt som bör klara en vaginal förlossning utan komplikationer.

Kvinnor som en gång fött barn med kejsarsnitt tenderar att göra det igen. I flertalet fall är det medicinskt befogat, men det finns också ett stort antal kvinnor som skulle kunna föda kommande barn vaginalt efter tidigare kejsarsnitt men som inte gör det.

-  Det handlar om att välja rätt förlossningssätt till rätt kvinna, säger Marie Carlsson Fagerberg.

Hennes doktorsavhandling baseras på svenska register över en halv miljon förlossningar, både vaginala och kejsarsnitt. Marie Carlsson Fagerberg har bland annat studerat i vilken mån kvinnor med tidigare kejsarsnitt lyckats föda vaginalt och i vilka fall man fått göra akuta kejsarsnitt. En utmaning var att visa vilka faktorer som påverkar utgången av en förlossning för dessa kvinnor. 

-  Normalt sett är det bäst att föda vaginalt, men ett planerat kejsarsnitt är bättre än ett akut eftersom det innebär ökade risker för både barnets och mammans hälsa.

Marie Carlsson Fagerberg har i sin avhandling utvecklat ett system som med stor vetenskaplig säkerhet kan identifiera de kvinnor som utan svårigheter kan göra en vaginal förlossning efter tidigare kejsarsnitt.  Liknande modeller används i andra länder men här har det anpassats till svenska mått. Faktorer som spelar in i den svenska studien är bland annat kvinnans ålder, vikt och längd, men också orsaken till att kvinnan tidigare fått kejsarsnitt.

Även om Marie Carlsson Fagerbergs avhandling tillför ny kunskap är det fortfarande svårt att rådgöra om säkraste förlossningssätt för kvinnor som tidigare genomgått kejsarsnitt. Icke medicinska faktorer spelar också in.

-  Förtroendet mellan kvinnan, hennes partner, barnmorska och förlossningsläkare har stor betydelse. Det är viktigt att samtala om varför det blev kejsarsnitt förra gången och ge information och råd om hur det ska bli vid nästa förlossning.

Marie Carlsson Fagerberg försvarar sin avhandling fredagen den 11 april i Lund

Ämnen

Kategorier

Regioner

Presskontakt

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt 044-3093977

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne.

Region Skåne arbetar med vård, hälsa, tandvård, näringsliv, kultur, trafik och miljö. Skåningarna väljer de politiker som styr vårt arbete. Vi tar ansvar för att tillsammans med andra skapa livskvalitet, tillväxt och utveckling. Region Skåne bidrar till ett livskraftigt Skåne - bättre liv i Skåne.

Region Skåne
Västra Storgatan 12
29189 Kristianstad