Gå direkt till innehåll
Regionstyrelsen satsar 789 miljoner på bussdepå i Malmö

Pressmeddelande -

Regionstyrelsen satsar 789 miljoner på bussdepå i Malmö

Regionstyrelsen beslöt på sitt möte idag att skjuta till ytterligare 789 miljoner kronor till en ny bussdepå i Malmö, att fastställa en ny plan för övergripande inriktning och mål för regional planering av civilt försvar och att godkänna årets första kvartalsrapport.

Ärenden i korthet

  • Regionstyrelsen beslutade att tilldela 789 miljoner kronor till uppförandet av ny bussdepå i Lockarp i Malmö. Dessutom godkändes 21 miljoner kronor till utrustning i samband med om- och tillbyggnaden av ny bussdepå 2025 på Gastelyckan i Lund. För att kunna fortsätta arbetet med att uppföra den nya depån i Lockarp och för att kunna påbörja anläggningsarbete under 2024 behövs ytterligare 789 miljoner kronor vilket innebär att den samlade kalkylen för bussdepån i Lockarp blir 918 miljoner kronor. Pengarna till bussdepåer finns avsatta i investeringsplan för 2024.

  • Regionstyrelsen fastställde Handlingskraft Region Skåne: Övergripande inriktning och mål för regional sammanhängande planering av civilt försvar. Den sätter riktning och mål för regionens arbete med civilt försvar och innehåller de prioriterade områden som bedöms som särskilt viktiga för att öka Region Skånes samlade förmåga. Regiondirektören får i uppdrag att samordna åtgärder utgående från statsbidrag samt överenskommelser mellan staten och SKR plus upprätta en handlingsplan som tydliggör hur arbetet ska bedrivas. Handlingsplanen ska revideras årligen.

  • Regionstyrelsen beslutar efter lämplighetsbedömning godkänna utökning av migrering till Millennium, Region Skånes nya journalsystem. Det innebär att skarpa patientuppgifter i form av migreringsdata lämnas ut till leverantörer för teständamål vid supportärenden i Spanien, Irland och Tyskland. Samtidigt fastställer regionstyrelsen uppdaterad riskanalys för migrering till Millenium.

  • Regionstyrelsen godkände kvartalsrapporten för januari-mars. Resultatet för perioden blev ett minus på 1 524 miljoner kronor, vilket är 317 miljoner kronor sämre än budget. Resultatet för motsvarande period 2023 var minus 876 miljoner kronor. Resultatet för hälso- och sjukvården är ett minus på 473 miljoner kronor och det är en avvikelse från budget på -391 miljoner kronor. Helårsprognosen visar på ett samlat budgetunderskott på 1 242 miljoner kronor. Flertalet styrelser visar en negativ helårsprognos och därför uppdrar regionstyrelsen till nämnder, med negativ prognos för helår 2024, att fortsätta arbeta med handlingsplaner för att nå ett resultat i balans mot budget.

Mötets dagordning på skane.se

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt 044-3093977

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne.

Region Skåne arbetar med vård, hälsa, tandvård, näringsliv, kultur, trafik och miljö. Skåningarna väljer de politiker som styr vårt arbete. Vi tar ansvar för att tillsammans med andra skapa livskvalitet, tillväxt och utveckling. Region Skåne bidrar till ett livskraftigt Skåne - bättre liv i Skåne.

Region Skåne
Västra Storgatan 12
29189 Kristianstad
Sweden