Gå direkt till innehåll

Kontakter

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt 044-3093977

Relaterat innehåll

Regionstyrelsen beslutade om mer pengar till framtidens ortopedi i Hässleholm

Regionstyrelsen beslutade om mer pengar till framtidens ortopedi i Hässleholm

På årets första regionstyrelsemöte beslutades bland annat om att satsa över en miljard kronor i tilläggsfinansiering på framtidens ortopedi i Hässleholm samt att föreslå regionfullmäktige att införa en seniorrabatt i Skånetrafiken.
Ärenden i korthet
Regionstyrelsen beslutade att godkänna detaljprojektering och byggnation av Framtidens Ortopedi i Hässleholm (Forth). I beslutet ingår en tillä

Regionstyrelsen beslutade att ansöka om fler specialiteter av högspecialiserad vård

Regionstyrelsen beslutade att ansöka om fler specialiteter av högspecialiserad vård

På sitt möte i Malmö idag beslutade regionstyrelsen att Region Skåne ska ansöka om nationell högspecialiserad vård vid epilepsikirurgisk utredning och behandling, medfödda metabola sjukdomar inklusive nyföddhetsscreening och inom område extraktion av pacemakerutrustning. Dessutom beslutade regionstyrelsen att föreslå regionfullmäktige att godkänna delårsrapport för perioden januari - augusti 2022.

Regionstyrelsen beslutade om åtgärder för att minska kostnadsutvecklingen och få en budget i balans

Regionstyrelsen beslutade om åtgärder för att minska kostnadsutvecklingen och få en budget i balans

Regionstyrelsen beslutade idag att samtliga nämnder skyndsamt ska besluta om konkreta åtgärder i syfte att åstadkomma ett resultat i balans med fastställd budget för 2024. Budgetprognosen efter maj månad avviker negativt mot budget med 613 miljoner kronor. Prognosbedömningar för helår 2024 pekar på ett minus på 4 926 miljoner kronor och det är en budgetavvikelse på minus 509 miljoner kronor.

Regionstyrelsen föreslår mer pengar till sjukvården i tilläggsbudget

Regionstyrelsen föreslår mer pengar till sjukvården i tilläggsbudget

Regionstyrelsen beslöt på sitt möte idag att föreslå regionfullmäktige skjuta till 796 miljoner kronor i tilläggsbudget till hälso- och sjukvårdsnämnden samt psykiatri, habilitering och hjälpmedelsnämnden. Regionstyrelsen beslutade även om en avsiktsförklaring och planprogram för Skånes universitetssjukhus i Lund samt godkänna uppföljning och utvärdering av processen för intern kontroll 2023.

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne.

Region Skåne arbetar med vård, hälsa, tandvård, näringsliv, kultur, trafik och miljö. Skåningarna väljer de politiker som styr vårt arbete. Vi tar ansvar för att tillsammans med andra skapa livskvalitet, tillväxt och utveckling. Region Skåne bidrar till ett livskraftigt Skåne - bättre liv i Skåne.

Region Skåne

Västra Storgatan 12
29189 Kristianstad
Sweden