Gå direkt till innehåll

Kategorier: rcc syd

Omfattande enkätstudie undersöker cancerpatienters behov och upplevelser i primärvården

I maj 2023 skickas över 8000 brev med inbjudan att delta i en enkätstudie för att ta reda på cancerpatienters behov av stöd och upplevelser av primärvården. Boende i södra sjukvårdsregionen (Skåne, Blekinge, Kronoberg och södra Halland) som diagnostiserats och behandlats för olika cancerdiagnoser för 1-2 samt 5-6 år sedan inbjuds att delta och dela med sig av sina erfarenheter.

Thomas Jiborn

Region Skåne erbjuder regelbunden testning för prostatacancer

Region Skåne kommer från den 1 september att erbjuda män bosatta i Skåne att testa sig för prostatacancer genom ett PSA-test. Män som är mellan 50 och 74 år kommer stegvis under de kommande åren att erbjudas att testa sig.
I Sverige diagnostiseras cirka 10 000 män i prostatacancer varje år. Sjukdomen drabbar framför allt äldre män – cirka hälften är över 70 år och är mycket ovanlig före 50 års

Överläkare Päivi Kannisto

Skånes universitetssjukhus pilottestar prehabilitering av patienter med äggstockscancer

I mars startas ett pilotprojekt på Kvinnokliniken, Skånes universitetssjukhus, med fokus på prehabilitering. Målsättningen är att kvinnor med stark misstanke om äggstockscancer inom några dagar ska träffa en tumörspecialist på mottagningen för undersökning, bedömning och information med tillhörande blodprover och röntgenundersökningar. Projektet kommer att löpa tills vidare men evalueras efter sex

Maria Rejmyr Davis, verksamhetschef RCC Syd

Maria Rejmyr Davis utses till verksamhetschef för Regionalt cancercentrum syd

Den 1 december 2019 tillträdde Maria Rejmyr Davis tjänsten som verksamhetschef för Regionalt cancercentrum syd (RCC Syd).
Maria har varit tillförordnad verksamhetschef i två omgångar under åren 2017-2019 och kommer nu i sin nya roll ha ett helhetsansvar för RCC Syds verksamhet, medarbetare och ekonomi.
Pia Lundbom, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Skåne:
- Jag tycker att Maria som t

Björn Ohlsson, RCC Syd, Margaretha Albinsson, Södra sjukvårdsregionens kansli

Nu finns det en ny plan för hur cancervården ska utvecklas i södra sjukvårdsregionen 2019-2022Allt fler insjuknar i cancer och i takt med att behandlingsmetoderna och överlevnadssiffrorna förbättras blir det också allt fler som lever längre med sin cancer, med en ökad multisjuklighet bland befolkningen som följd. Det behövs kraftfulla insatser för att möta denna utmaning. I den nya cancerplanen poängteras särskilt fokus på tidig diagnostik, rehabilitering och satsningar på barn med

Professor Lisa Rydén utses till verksamhetschef för Regionalt cancercentrum syd

Professor Lisa Rydén utses till verksamhetschef för Regionalt cancercentrum syd

Den 1 september tillträder professor och överläkare i kirurgi Lisa Rydén som verksamhetschef för Regionalt cancercentrum syd. Lisa Rydén har främst arbetat med patienter med cancer de senaste 25 åren på såväl stora som små sjukhus och är den första kvinnliga professorn i kirurgi vid Lunds Universitet.

I sin roll som chef för RCC Syd är Lisa Rydén ansvarig för att förverkliga förslagen i de

Kunskap räddar liv! Välkommen till en afton om gynekologisk cancer - Malmö 18 april

Kunskap räddar liv! Välkommen till en afton om gynekologisk cancer - Malmö 18 april


Gynekologisk cancer är en sjukdom som berör alla – både den som drabbas, närstående, yngre som äldre, kvinnor som män. Under aftonen talar vi om prevention, vård och rehabilitering. Vi berör bland annat de vanligaste frågorna om HPV, hur du tar hand om din kropp för att undvika att få cancer, ärftlighet, nyheter inom cancerbehandling, cancerrehabilitering och mycket mer. Kort och gott allt vad

Antal individer som fått en ny cancerdiagnos under 2016

Cancerinsjuknandet både ökar och minskar i södra sjukvårdsregionen

I dagarna blir statistiken för cancerinsjuknande i södra sjukvårdsregionen under 2016 färdig. Regionalt cancercentrum syd (RCC Syd) ansvarar för arbetet med att samla in, koda och den 31 oktober varje år avrapportera canceranmälningar till det nationella cancerregistret vid Socialstyrelsen*.
- I Sverige har vi ett cancerregister sedan 1958. Det är en unik källa och ger oss möjlighet att följa

Foto: RCC Syd/Region Kronoberg

Tjock- och ändtarmscancer: screening kan rädda 80 liv per år

Rapport från Regionalt cancercentrum syd analyserar effekterna av och förutsättningarna för screening i södra sjukvårdsregionen.
Kolorektal cancer (tjock- och ändtarmscancer) är den tredje vanligaste cancerformen i Sverige med cirka 6300 nyinsjuknade årligen, varav närmare 1400 i södra sjukvårdsregionen. Överlevnaden är genomsnittligt cirka 60%, men starkt beroende av tumörens stadium. Om tumö

Visa mer

Kunskapsstöd för dig som arbetar i cancervården

Regionalt cancercentrum syd (RCC Syd) är ett utav sex regionala cancercentrum i Sverige. Det är ett samarbete mellan Region Halland, Region Blekinge, Region Kronoberg och Region Skåne för en bättre cancervård i södra Sverige.

Regionalt cancercentrum syd
Scheelevägen 8
22381 Lund