Gå direkt till innehåll

Kontakt

Tomas Nordholm

Tomas Nordholm

Marknadschef Dalatrafik 070-373 06 25
Olof Ehrs

Olof Ehrs

Vaccinsamordnare, Region Dalarna 070-629 22 39

Ulrika Nygren

Vårdutvecklare Barnhälsovårdsenheten, Region Dalarna 023-490660 / 070-5332217

Karin Hasslund

Systemförvaltare, Region Dalarna 023-49 06 06
Daniel Sjöberg

Daniel Sjöberg

överläkare och samordnare för tarmcancerscreeningen i Region Dalarna 023-49 00 00 (växel)
Inger Nilsen

Inger Nilsen

Leg. dietist och doktorand, Region Dalarna 023-49 27 29

Anna Sörebö

Förvaltningschef Patientnämnden Dalarna 023-490250

Ann-Louise Rönestål Ek

Projektledare Kultur-och bildningsförvaltningen, Region Dalarna 070-6441028

Eva Östling

verksamhetschef folkhälsofunktionen Folktandvården Dalarna Region Dalarna 076-696 74 05

Jessica Bäcklund

Förvaltningsledare Invånartjänster 072-083 56 21
Sara Andersson

Sara Andersson

Samordnare blodcentralerna Dalarna 023-49 22 41
Pia Haqwinzon

Pia Haqwinzon

hiv/STI-samordnare Region Dalarna 023-49 07 48
Cecilia Lantz

Cecilia Lantz

verksamhetschef, Vuxenpsykiatri mellersta Dalarna och Västerbergslagen, Region Dalarna 076-696 34 65
Andreas Dicander

Andreas Dicander

verksamhetschef, Kliniken Medicin Geriatrik och Rehabilitering Ludvika, Region Dalarna 070-619 13 52

Amelie Sahlin

Enhetschef Samhällsbyggnad 023-77 70 08
Yvonne Lowert

Yvonne Lowert

överläkare och chefläkare, Region Dalarna 076-695 76 91

Lis Linnberg

Områdessamordnare Avesta lasarett 070-3032285

Anna Svärd

Chefläkare, Region Dalarna 023-49 00 00 (växel)
Junia Joffer

Junia Joffer

Folkhälsoanalytiker & utredare Region Dalarna, Med. dr. Folkhälsovetenskap 023-49 00 00

Ulrika Winninge

Strama-informationsläkare, smittskydd och vårdhygien Region Dalarna 076-698 47 06
Anette Stengård

Anette Stengård

Verksamhetschef Bild och form Region Dalarna 070-390 12 51
Helén Kastemyr

Helén Kastemyr

divisionschef primärvård, Region Dalarna 070-549 77 05
Björn Äng

Björn Äng

forsknings- och utbildningsdirektör, Region Dalarna 070-551 88 50
Anna Knuts

Anna Knuts

projektledare för e-hälsa ungdomsmottagningar Dalarna 070-247 97 58
Mikael Källman

Mikael Källman

Strateg entreprenörskap & socialt företagande, Region Dalarna 076-111 44 38
Göte Persson (C)

Göte Persson (C)

Tandvårdsnämndens ordförande 070-595 46 61

Michaela Hedberg

förtroendetandläkare, Folktandvården, Region Dalarna 070-612 55 26
Johan Ärnlöv

Johan Ärnlöv

ST-läkare i allmänmedicin vid Norslunds vårdcentral och forskare vid CKF samt professor vid Högskolan Dalarna och professor i allmänmedicin vid Karolinska Institutet 070-607 77 03
Mursal Isa (MP)

Mursal Isa (MP)

Ordförande kultur- och bildningsnämnden, Region Dalarna 070-779 49 77
Christer Carlsson

Christer Carlsson

Oppositionsråd (M) 070-267 54 52
Emelie Lilja

Emelie Lilja

Bild- och formkonsulent 072-083 22 06

Agneta Romin

Verksamhetschef Kvinnosjukvården, Region Dalarna 023-49 20 00
Kristina Edman

Kristina Edman

leg tandhygienist, forskningsstrateg och vårdutvecklare Folktandvården Dalarna 070-534 94 76
Mattias Ahlstedt

Mattias Ahlstedt

Regional Utvecklingsledare för Energi- & klimatrådgivningen Region Dalarna 023-77 70 23
Anna-Lena Fältsjö

Anna-Lena Fältsjö

Barnmorska och biträdande avdelningschef, Förlossningen Falu lasarett 076-105 90 39

Arvo Hänni

Överläkare på bariatriska mottagningen, Falu lasarett 023-49 00 00 (växel)
Per Segerros

Per Segerros

HR-partner senior, Region Dalarna 072- 083 06 86
Jeanette Hjortsberg

Jeanette Hjortsberg

Divisionschef Psykiatri, Region Dalarna 023-49 01 29
Helena von Bergen

Helena von Bergen

verksamhetsutvecklare Bild och form Dalarna, Kultur och Bildningsförvaltningen i Region Dalarna 072-245 93 50
Helena Ernlund

Helena Ernlund

biträdande smittläkare, Region Dalarna 073-065 54 10
Sofia Jarl

Sofia Jarl

Ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden (C), Region Dalarna 072-085 31 60
Anders Björkman

Anders Björkman

näringslivsutvecklingschef, Region Dalarna 070-509 22 00
Anders Oksvold

Anders Oksvold

Bredbandskoordinator, Region Dalarna 023-77 70 28

Peter Möller

samhällsanalytiker, Region Dalarna 023-77 70 47
Elsmari Julin

Elsmari Julin

chef för Regionala utvecklingsförvaltningen 070-523 72 57
Birgitta Sacrédeus (KD)

Birgitta Sacrédeus (KD)

Regionråd, Region Dalarna 070-573 34 47
Nanna Ek

Nanna Ek

Informatör, Folktandvården Dalarna 072-083 02 45
Ann-Jeanett Stål

Ann-Jeanett Stål

samordnare för nationella minoriteter och samisk hälsa, Region Dalarna 070-569 03 12
Anna Rinstad

Anna Rinstad

Kvalitet och utvecklingschef, Folktandvården Dalarna 023-49 01 63
Hanna Sahlgren

Hanna Sahlgren

doktorand, specialistläkare gynekologi, Region Dalarna och verksamhetsutvecklare/medicinsk rådgivare RCC Mellansverige 070-432 44 84
Ulf Berg

Ulf Berg

Oppositionsråd (M), Region Dalarna 070-250 43 40
Fredrik Ehrling

Fredrik Ehrling

avdelningschef Läkemedelsförsörjningen 070-662 30 57
Anders Nordahl

Anders Nordahl

miljö- och säkerhetschef, Region Dalarna 070-66 64 944

Helena von Bergen

Konsthandläggare, Region Dalarna 023-49 22 30
Roger Larsson

Roger Larsson

Chefläkare, Division Primärvård, Region Dalarna 072-141 66 22
Abbe Ronsten

Abbe Ronsten

Oppositionsråd (S), Region Dalarna 023-77 70 50

Matts Lindgren

Projektledare Min vård, Region Dalarna 070-311 89 60
Elin Norén

Elin Norén

Regionstyrelsens ordförande (S), Region Dalarna 070-288 13 60
Maja Gilbert Westholm

Maja Gilbert Westholm

Oppositionsråd (V) Region Dalarna 070-540 74 07
Helena Hellström

Helena Hellström

Chefläkare, Region Dalarna 073-814 56 00
Theresia Holmstedt Jensen

Theresia Holmstedt Jensen

Projektstrateg, Kultur- och bildningsförvaltningen, Region Dalarna 070-539 74 17

Hans Furuhed

Avdelningschef Bariatrisk mottagning, Region Dalarna 070-518 20 20
Barbro Hedin Skogman

Barbro Hedin Skogman

Överläkare på barnkliniken vid Region Dalarna och forskare CKF 070-309 11 01

Lena Jönsson

Regionjurist, Region Dalarna 070-622 43 17

Fredrik Forselius

Versamhetschef Ambulanssjukvården Region Dalarna 023-49 00 05

Maria Ruth

Donationsansvarig sjuksköterska, Falu lasarett 073-970 25 35
Sara Hogmark

Sara Hogmark

mödrahälsovårdsöverläkare, Region Dalarna 023-49 25 32

Thomas Lindberg

Verksamhetschef akutmottagningen Mora lasarett 0250-49 32 20
Tomas Riman

Tomas Riman

divisionschef kirurgi, Region Dalarna 072-533 07 60
Karin Gunnars Hellgren

Karin Gunnars Hellgren

Tandvårdschef Folktandvården, Region Dalarna 070-531 44 86
Karin Stikå Mjöberg

Karin Stikå Mjöberg

regiondirektör, Region Dalarna 070-686 38 20

Suzanna Westberg

Folkhälsochef Region Dalarna 070-570 59 30
Kristina Hambraeus

Kristina Hambraeus

Verksamhetschef Kardiologkliniken Falu lasarett 023-49 23 11

Presstjänst

Presskontakt Presstjänst 010-249 90 20
Lisbeth Mörk-Amnelius

Lisbeth Mörk-Amnelius

Regionråd (DSP), Region Dalarna Region Dalarna 076-496 46 81
Åsa Dedering

Åsa Dedering

förvaltningschef hälso- och sjukvården Växel: 023-49 00 00
Jeremy Wihdén

Jeremy Wihdén

psykolog och arbetsledare på Min Vård Region Dalarna 073-50 95 378

Peter Erensjö

verksamhetschef, barnläkare Barn- och ungdomsmedicin, Region Dalarna 076-696 85 44
Erland Grundberg

Erland Grundberg

förvaltningschef Kollektivtrafikförvaltningen, Region Dalarna 073-536 99 13
Kerstin Lundh

Kerstin Lundh

regionråd (MP) Region Dalarna 072-085 08 45

Torbjörn Roos

verksamhetschef IVA Region Dalarna Växel 023-49 00 00

Erik Degerman

verksamhetschef Infektionskliniken Region Dalarna Växel 023-49 00 00
Susanne Clifford

Susanne Clifford

Verksamhetschef Vårdvalsenheten 076 696 08 78
Sara Fischer

Sara Fischer

Plastikkirurg, Falu lasarett 0736874938
Henrik Pederby

Henrik Pederby

Kommunikationsdirektör 070 611 05 94
Siri Ellberg

Siri Ellberg

tf. bitr. HR-direktör 073 084 76 10
Ellinor Holmberg

Ellinor Holmberg

chef färdtjänstenheten samt sjukreseadministration, Kollektivtrafikförvaltningen, Region Dalarna 010-24 81 167

Roger Skogman

Chefläkare Region Dalarna 023-49 00 00 (växel)
David Iggman

David Iggman

Distr läkare, Vårdcentral Norslund-Svärdsjö 073-0492006
Cecilia Tegelberg

Cecilia Tegelberg

Suicidsamordnare vid utvecklingsenheten, Region Dalarna

Martin Ekberg

förvaltningschef Regionservice Region Dalarna 070-270 12 53
Pierre Sobrino

Pierre Sobrino

Överläkare och sektionschef Lungmottagningen, Medicinkliniken, Falun 070-630 33 02
Hans Göran Åhgren

Hans Göran Åhgren

biträdande regiondirektör och chefsjurist Region Dalarna 079-060 31 98
Martin Ullgren

Martin Ullgren

Projektledare Region Dalarna 070-277 50 28
Kristine Brosjö

Kristine Brosjö

Förvaltningschef kultur och bildning Region Dalarna 076-135 72 65
Ann-Marie Franklin

Ann-Marie Franklin

Enhetschef tandvårdsstöd Region Dalarna 076-697 06 58

Anneli Hedberg

Verksamhetschef Folktandvården Ludvika/Smedjebacken 070 – 674 40 64

Jessica Cedergren

Projektledare 023-77 70 38
Andreas Odlind

Andreas Odlind

Neonatolog, Neonatavdelningen Falu lasarett 070-492 51 15

Per Lindberg

verksamhetschef, Länsvuxenpsykiatri Falun Säter
Randi Lynds Ihlis

Randi Lynds Ihlis

Filosofie doktor, ST-tandläkare och odontologisk radiolog, Käkkirurgi/Odontologisk Radiologi, Falu Lasarett 023-499254
Lars Jerdén

Lars Jerdén

Allmänläkare Region Dalarna 070-3040896

Åsa Husmark

Verksamhetschef för Centrum för läkarutbildning

Anette Blomberg

Biträdande AT/BT-chef på Mora lasarett

Nils-Åke Norman

Utredare Region Dalarna 070-3759980

Evelina Hilmersson

Hållbarhetschef, hållbarhetsavdelningen Region Dalarna 0722479378

Cecilia Anderssén

kommunikationschef, Region Dalarna 070-304 25 64

Robert Blomgren

Chefläkare 023-49 00 00

Tillsammans arbetar vi för ett hälsosamt Dalarna!

Region Dalarnas vision är en god hälsa genom trygghet, kvalitet och hållbar utveckling nära invånarna i Dalarna.

Region Dalarna
Box 712
79129 Falun
Sverige