Gå direkt till innehåll
Några av de som deltog vid dialogmötet den 13 januari
Några av de som deltog vid dialogmötet den 13 januari

Nyhet -

Region Dalarna bjöd in till dialog kring smarta energisystem

Det är Region Dalarna som leder arbetet med att ta fram en ny strategi för smart specialisering. Som ett led i arbetet hölls under torsdagen ett digitalt dialogmöte med representanter från några av Dalarnas företag och aktörer - för att diskutera företagens villkor och utvecklingsmöjligheter kring smarta energisystem.

Under dialogmötet den 13 januari som hölls med bland annat Högskolan Dalarna, High Voltage Valley, Hitachi och CTEK låg fokus på att få en ökad insikt och kunskap om vad som behövs för att stötta företagens utvecklingsmöjligheter i Dalarna. Birgitta Sacrédeus (KD), Regionråd på Region Dalarna, inledde mötet och tryckte på att dialog skapar bättre förutsättningar för genomförandet av strategin.

- I Dalarna har vi innovativa företag. Världen behöver innovativa lösningar för att klara av energiomställningen. Region Dalarna tillsammans med andra aktörer i Dalarna kan vara med och bidra. Därför vill vi ha en dialog, för att kunna stötta företagen och fortsätta utvecklas i regionen. Och ytterligare bidra med morgondagens energilösningar både nationellt och internationellt, säger Birgitta.

Kraftsamling kring Dalarnas potential och konkurrensfördelar
Som en del i arbetet med den regionala utvecklingsstrategin ”Dalastrategin 2030 – tillsammans för ett hållbart Dalarna” tas det fram en strategi för smart specialisering. Syftet med strategin för smart specialisering är att maximera regionens potential och konkurrensfördelar. Det gäller befintliga styrkor men också de områden som regionen behöver vara bra på, för att möta de samhällsutmaningar som Dalarna har framför sig.

- En del av strategiarbetet handlar om att ta reda på vad vi har för kompetens, näringsliv och forskning i Dalarna – det som vi kallar för kunskapsområden. Det är inom dessa områden vi behöver kraftsamla för att vidareutveckla oss regionalt, säger Eva Lundin, strateg innovation och forskning Region Dalarna.

  Den nya strategin för smart specialisering kommer att skickas på remiss inom kort. Parallellt kommer det att tas fram handlingsplaner för det fortsatta arbetet med genomförandet. Enligt Eva Lundin är planen att ha liknande dialogmöten med fler företag och aktörer som är kopplade till de övriga kunskapsområdena i Dalarna. De kunskapsområden som har prioriterats för Dalarna i smart specialisering-strategin är: smarta energisystem, grön och cirkulär industri och tillverkning, hållbara och kreativa upplevelser, hållbart och hälsofrämjande byggande och boende samt innovativ och hållbar bioekonomi.

   Ämnen

   Taggar

   Regioner

   Presskontakt

   Presstjänst

   Presstjänst

   Presskontakt Presstjänst 010-249 90 20

   Relaterat material

   Tillsammans arbetar vi för ett hälsosamt Dalarna!

   Region Dalarnas uppgift är att göra Dalarna till en ännu bättre plats att leva på. Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, hjälpmedel, folkhögskolor och arbetar med folkbildning, forskning, folkhälsa och kultur. Vi arbetar också med utvecklingsfrågor inom infrastruktur, näringsliv, arbetsmarknad och miljö.

   Region Dalarna
   Box 712
   79129 Falun
   Sverige