Gå direkt till innehåll
Dalarna på väg mot 90-procentmålet när det gäller möjlighet att ansluta till bredbandsnät

Pressmeddelande -

Dalarna på väg mot 90-procentmålet när det gäller möjlighet att ansluta till bredbandsnät

80,5 procent av hushållen i Dalarna har nu möjlighet att ansluta till snabbt bredband visar Post och telestyrelsens (PTS) årliga Mobil- och bredbandskartläggning 2018.
”Kan vi hålla denna utbyggnadstakt kommer vi att överträffa 90-procentmålet år 2020. Borlänge och Avesta har redan uppnått målet och Dalarna kommer i den uppdaterade bredbandsstrategin att höja målsättningen så den matchar regeringens bredbandsmål till år 2025”, säger Anders Oksvold, regional bredbandskoordinator på Region Dalarna.

Den Dalakommun som har tagit störst skutt uppåt i statistiken är Gagnef som har ökat med nästan 30 procent. Längst har bredbandsutbyggnaden kommit i Avesta kommun där närmare 93 procent av hushållen har möjlighet att ansluta sig.

För länet som helhet har 80,5 procent av hushållen i Dalarna möjlighet att ansluta sig till snabbt bredband på minst 100 Mbit/s det är en ökning med 5,55 procent sedan förra mätningen 2017 vilket motsvarar nästan 8 000 hushåll. I huvudsak handlar det om fibernät. Snittet för riket är 90,6 procent.

Ökningen på landsbygden i Dalarna under 2018 har varit något snabbare än för länet som helhet. På landsbygden har andelen hushåll med möjlighet att ansluta sig till bredbandsnät ökat med nästan 10 procent. Här ligger Avesta bra till där 73 procent av hushållen har möjlighet att ansluta sig, medan landsbygden i länets övriga kommuner fortfarande ligger under 50 procent.

– Det är på landsbygden Dalarnas stora utmaning ligger. Region Dalarna och alla Dalakommuner driver därför ett omfattande regionalfondsprojekt som syftar till att ansluta 135 orter i länet som annars hade riskerat att hamna utanför bredbandsutbyggnaden. Effekterna av denna utbyggnad har redan börjat ses och kommer att vara tydliga vid projektets avslutande 2021, säger Joakim Holback.

Joakim Holback arbetar tillsammans med Anders Oksvold på Region Dalarna som regionala bredbandskoordinatorer och har regeringens uppdrag att verka för övergripande samordning och samverkan i bredbandsfrågor.

Fortfarande är det en bit kvar till målet i Dalarnas bredbandsstrategi från 2015 att 90 procent av Dalarnas hushåll ska ha tillgång till snabbt bredband år 2020.

– Borlänge och Avesta har redan uppnått 90-procentmålet och med nuvarande utbyggnadstakt kommer Dalarna totalt sett att överträffa målet. Under våren kommer Dalarnas bredbandsstrategi att uppdateras så att målen matchar Regeringens bredbandsmål, säger Anders Oksvold.

– Alla kommuner bedöms dock inte uppnå 90-procentmålet och det finns ett tydligt samband mellan utbyggnad och antal hushåll i kommunen där de mer folkrika kommunerna med fler kunder och större skatteintäkter har ett försprång, säger Joakim Holback.

Andel hushåll i Dalarna med möjlighet att ansluta till ett nät med minst 100 Mbit/s

Dalarna 80,52 procent

Avesta 92,71 procent

Borlänge 90,89 procent

Falun 83,68 procent

Gagnef 76,56 procent

Hedemora 80,68 procent

Leksand 79,00 procent

Ludvika 86,91 procent

Malung-Sälen 60,24 procent

Mora 81,73 procent

Orsa 68,29 procent

Rättvik 60,88 procent

Smedjebacken 71,47 procent

Säter 68,53 procent

Vansbro 53,49 procent

Älvdalen 55,40 procent

Om PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2018

Post och telestyrelsen (PTS) har i uppdrag av regeringen att beskriva och analysera den faktiska och möjliga tillgången till infrastruktur och tjänster för elektronisk kommunikation. PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning är en årlig rapport som kartlägger tillgången till och utbyggnaden av fast och mobil bredbandsinfrastruktur, det vill säga tillgången till telefoni och bredband där vi bor och arbetar, samt tillgången till mobilt bredband och mobiltelefoni över Sveriges yta. Informationen till kartläggningen samlades in i oktober 2018.

PTS kartläggning finns på statistik.pts.se och underlaget finns också tillgängligt i kartformat på bredbandskartan.se.

Om regeringens bredbandsstrategi

Regeringen publicerade i slutet av 2016 en ny strategi för ett helt uppkopplat Sverige år 2025. Strategin innehåller mål för bredbandsutbyggnaden:

  • År 2020 bör 95 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s.
  • År 2023 bör hela Sverige ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet.
  • År 2025 bör hela Sverige ha tillgång till snabbt bredband.

Relaterade länkar

Ämnen

Regioner


Region Dalarnas uppgift är att göra Dalarna till en ännu bättre plats att leva på. Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, hjälpmedel, folkhögskolor och arbetar med folkbildning, forskning, folkhälsa och kultur. Vi arbetar också med utvecklingsfrågor inom infrastruktur, näringsliv, arbetsmarknad och miljö. Tillsammans arbetar vi för ett hälsosamt Dalarna!

Kontakter

Anders Oksvold

Anders Oksvold

Bredbandskoordinator, Region Dalarna 023-77 70 28
Presstjänst

Presstjänst

Presskontakt Presstjänst 010-249 90 20

Om Region Dalarna

Vi är regionens största arbetsgivare och en viktig del av Dalarnas utveckling. Tillsammans jobbar vi mot målet om ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.

Region Dalarna
Box 712
79129 Falun
Sverige