Gå direkt till innehåll
Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg, KSA, ägs av Sveriges 21 regioner. Foto: Svenskt ambulansflyg
Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg, KSA, ägs av Sveriges 21 regioner. Foto: Svenskt ambulansflyg

Pressmeddelande -

Viktigt för Dalarnas sjukvård att Dala Airport blir kvar som beredskapsflygplats

Om en patient på Falu lasarett är i behov av akutvård i någon annan del av landet riskerar den att få rejält längre transporttider – om Dala Airport inte blir kvar som permanent beredskapsflygplats.
I en gemensam skrivelse till Trafikverket lyfter nu Ulf Berg (M), regionråd Region Dalarna, Jan Bohman (S), kommunalråd Borlänge och Joakim Storck (C), kommunalråd Falun, hälso- och sjukvårdens behov av beredskapsflygplatser i både Mora och Borlänge.

– På Falu lasarett utförs en stor del av länets avancerade sjukvård. Om patienter i behov av akuta transporter med ambulansflyg först ska flyttas långväga med vägambulans fördröjs transporterna. Ett exempel är verksamheten med organtransplantation som kräver snabba transporter, säger Ulf Berg (M), regionstyrelsens ordförande i Region Dalarna.

Trafikverket har just nu regeringens uppdrag att utreda hälso- och sjukvårdens och andra samhällsviktiga verksamheters behov av beredskapsflygplatser och var dessa bör ligga. I det förslag som Trafikverket arbetat fram är inte Dala Airport beredskapsflygplats, närmaste beredskapsflygplatser för Falu lasaretts patienter är Uppsala och Mora.

– Det räcker inte för att täcka hälso- och sjukvårdens behov av luftburna transporter i Falun-Borlänge-området. Även Dala Airport i Borlänge måste få status som beredskapsflygplats för att Falu lasarett ska kunna fungera på bästa möjliga sätt, säger Joakim Storck (C), kommunstyrelseordförande i Falun.

Pandemin har aktualiserat behoven av fungerande flygplatser och transportlogistik. Till följd av det ökade sjukvårdsbehovet har behovet i det närmaste exploderat och 17 flygplatser i landet har temporärt blivit beredskapsflygplatser. En av dem är just Dala Airport i Borlänge.

– Vi ser att allvarliga händelser sannolikt kommer öka utifrån utvecklingen i samhället, vilket förstärker behovet av Dala Airport som beredskapsflygplats även i framtiden, säger Jan Bohman (S), kommunstyrelseordförande i Borlänge.

Hälso- och sjukvården i Region Dalarna använder idag flygplatserna i både Mora och Borlänge. Totalt handlar det om cirka 200 flygtransporter per år, vara 100 från Borlänge.

Dalarnas ambulanshelikopter, SLA, har sin bas på Mora-Siljan flygplats men båda dalaflygplatserna nyttjas vid tankning. Alternativa tankningsmöjligheter i Dalarna för ambulanshelikoptern saknas för närvarande.

Den 10 november 2021 ska Trafikverket återrapportera till regeringskansliet med underlag och förslag.

Ämnen

Taggar

Regioner


Region Dalarnas uppgift är att göra Dalarna till en ännu bättre plats att leva på. Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, hjälpmedel, folkhögskolor och arbetar med folkbildning, forskning, folkhälsa och kultur. Vi arbetar också med utvecklingsfrågor inom infrastruktur, näringsliv, arbetsmarknad och miljö. Tillsammans arbetar vi för ett hälsosamt Dalarna!

Presskontakt

Ulf Berg

Ulf Berg

regionstyrelsens ordförande (M), Region Dalarna 070-250 43 40
Jan Bohman

Jan Bohman

kommunstyrelsens ordförande Borlänge kommun 070-238 71 26
Joakim Storck

Joakim Storck

kommunstyrelsens ordförande Falu kommun 023-876 97

Tillsammans arbetar vi för ett hälsosamt Dalarna!

Region Dalarnas uppgift är att göra Dalarna till en ännu bättre plats att leva på. Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, hjälpmedel, folkhögskolor och arbetar med folkbildning, forskning, folkhälsa och kultur. Vi arbetar också med utvecklingsfrågor inom infrastruktur, näringsliv, arbetsmarknad och miljö.

Region Dalarna
Box 712
79129 Falun
Sverige