Över 80 procent av länets barn och unga har ingen karies. Det placerar Uppsala fortsatt bland de bästa i landet.
Över 80 procent av länets barn och unga har ingen karies. Det placerar Uppsala fortsatt bland de bästa i landet.

Nyhet -

80 procent utan karies i Uppsala

Andelen kariesfria barn och unga i Uppsala län är fortsatt bland de bästa i landet. Över 80 procent hade ingen karies 2015-2016, en liten förbättring jämfört med perioden innan.

Folktandvården följer regelbundet upp munhälsan. Karies bland barn och unga mäts dels i andelen kariesfria, som visar den totala livserfarenheten av karies, och dels i ny karies, som ger en mer aktuell bild av tandhälsan. För första gången omfattar statistiken alla barn och unga i Uppsala län, inklusive asylsökande. Barn från andra länder har vanligtvis sämre tandhälsa.

2015-2016 var 85 procent av sexåringar och 40 procent av 19-åringarna helt kariesfria. Det är en förbättring med en procent jämfört med 2014-2015.
Under samma period upptäcktes ny karies hos 12 procent av sexåringarna och 17 procent bland 19-åringar.
- Det är väldigt glädjande att över 80 procent av barn och unga under 19 år inte har fått någon ny karies under de två senaste åren. Det finns fortfarande skillnader och vi vet att tandhälsan bland annat har koppling till socioekonomiska faktorer. Där vi ser att trenden vänder sätter vi in åtgärder, säger Folktandvårdens cheftandläkare Pia Gabre.

Individuell kallelseintervall

Anledningen till att kariesförekomst mäts i tvårsintervaller är att Folktandvården kallar efter individens behov och att friska barn och unga inte behöver komma på undersökning mer än var 22:e månad.

Förutom regelbundna undersökningar så arbetar Folktandvården förebyggande genom att informera om munhälsa och tandvård i skolorna. Under 2016 besöktes samtliga förskolor och grundskolor i länet.

För informration, Pia Gabre 018-611 64 89

Ämnen

  • Regionfrågor

Taggar

  • tandvård
  • vård och hälsa

Regioner

  • Uppsala


 

Presskontakt

Jessica Elgenstierna

Jessica Elgenstierna

Presskontakt Presschef 070-611 39 51

Relaterat material

Relaterade nyheter