Gå direkt till innehåll

Nyhet -

14 nya fall av hiv i Västerbottens län under 2011

Under förra året rapporterades det 14 nya hivfall i Västerbottens län. Totalt i landet rapporterades 465 nya fall. - 13 av de 14 nya hivfallen under förra året hade smitttats utomlands, förklarar landstingets smittskyddsläkare Stephan Stenmark.

Jämfört med tidigare år har det skett en nedgång av rapporterade hivfall i Sverige. Samma tendens återfinns i Västerbotten:

2007: 21 nya fall
2008: 25 nya fall
2009: 7 nya fall
2010: 18 nya fall.

Kvinnor smittas lättare
I Västerbottens län finns idag totalt 130 registrerade personer med hiv. 67 av dessa är kvinnor och 63 är män.

- Det är lättare för kvinnor att smittas av hiv, förklarar Stephan Stenmark.

Hiv/aids blev anmälningspliktigt enligt smittskyddslagen 1983. Sedan dess har det fram till slutet av år 2011 rapporterats totalt 9 891 fall av hivinfektion, varav 2 428 har fått aidsdiagnos och 2 131 har rapporterats avlidna.

I slutet av 2011 fanns det cirka 5 800 personer med känd hivdiagnos och med behandlingskontakt inom svensk sjukvård.

Antalet påverkas av invandringen
- Antalet hivsmittade i i Sverige och i Västerbotten påverkas av invandringen, eftersom många drabbade kommer från länder där smittan är utbredd, förklarar Stephan Stenmark.

De flesta utlandsfödda som kommit till Sverige och varit hivsmittade under 2011 hade smittats heterosexuellt före ankomsten till Sverige.

Smittländerna för svenskfödda som smittats utomlands skiljer sig åt beroende på smittväg.

Thailand ett vanligt smittoland
Thailand var det vanligaste landet bland dem som smittats genom heterosexuella kontakter i utlandet, medan män som smittats utomlands genom sex med män vanligen hade smittats i västeuropeiska länder.

- Antalet nya fall av hiv i länet under 2011 är i sig inte särskilt oroande, slutar Stephan Stenmark.
 
Mer information lämnas av smittskyddsläkare Stephan Stenmark, 070-969 51 40.

Ämnen

Regioner

Kontakter

Thomas Jonsson

Thomas Jonsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp 070-612 18 48
Petra Olgarsson

Petra Olgarsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 073-091 48 87
Daniel Marklund

Daniel Marklund

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 076- 100 34 07
Thomas Hartman

Thomas Hartman

Presskontakt Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-666 49 95

Jessica Larsson Svanlund

Presskontakt Samordnare sammanhållningspolitik, Externa relationer och strategisk platsutveckling Regional utveckling 070-773 49 95
Anja Hansen Knutsson

Anja Hansen Knutsson

Presskontakt Presskontakt Kliniskt forskningscentrum, FoU-staben 070-685 72 33
Gabriella Bandling (föräldraledig)

Gabriella Bandling (föräldraledig)

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, pressansvarig

Region Västerbotten

Region Västerbotten drivs av att skapa en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, verka i, besöka och samarbeta med. Vi visar hur god hälsa och hållbar utveckling hänger ihop och verkar för att de stärker varandra. Vårt uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Vi erbjuder också universitetssjukvård för norra Sverige med spetsforskning nationellt och internationellt.

Region Västerbotten
Regionens hus, Köksvägen 11
90189 Umeå
Sverige