Gå direkt till innehåll

Nyhet -

​Västerbotten som innovationsmotor

Västerbottens läns landsting blir den första Innovationsmotorn i Sverige, i det nationella projektet Innovationsmotorer – stöd för förbättrade vårdprocesser.

Syftet med satsningen är att bättre använda den kunskap och erfarenhet som finns i sjukvården, och att förbättra samverkan, för att stärka sektorns roll som motor för utveckling av nya metoder och produkter.

Behov och lösningar

Projektet Innovationsmotorer, som initierats av Swedish Medtech med finansiering av Vinnovas strategiska innovationsprogram Medtech4health, vill utveckla hälso- och sjukvården i Sverige, som idag riskerar att tappa mark inom sektorn - både vårdgivare och näringsliv.

– För att kunna stimulera till löpande utvecklingsarbete i vården är det viktigt att systematiskt identifiera behov och problem samt hitta konkreta möjliga lösningar på dessa, säger Anna Lefevre Skjöldebrand, VD för Swedish Medtech.

– De med bäst kunskap om vårdens problem och utmaningar är vården själva, men lika väl som att ta tillvara utvecklingskraften i vården, ska utvecklingskraften hos andra parter, såsom forskare hos företag och akademi, tillgängliggöras vården och patienterna.

Västerbotten som Innovationsmotor

Det nationella projektet fokuseras främst på landsting med universitetssjukhus, som redan har visat på möjligheter och har förutsättningar för att vara Innovationsmotorer.

Västerbottens läns landsting blir den första Innovationsmotorn, följt av Uppsala, under 2017. Övriga intressenter kan inkludera professionsföreträdare, företag, myndigheter, patientföreträdare, universitet och högskolor samt politiska företrädare.

Verksamhetsnära arbeten

De deltagande landstingen kommer att driva ett antal delprojekt inom ramen för satsningen. Arbetet som görs ska vara verksamhetsnära och fokusera på insatser som är relevanta för vårdpersonalen och patienter.

Det handlar främst om nya och innovativa metoder, arbetssätt och processer. Delprojekten finansieras av Innovationsmotorer med 50 procent.

I Västerbotten blir etableringen av Innovationskliniker det första delprojektet som landstinget gör som Innovationsmotor.

Ämnen

Regioner

Kontakter

Gabriella Bandling

Gabriella Bandling

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, pressansvarig 073-049 46 53
Thomas Jonsson

Thomas Jonsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp 070-612 18 48
Thomas Hartman

Thomas Hartman

Presskontakt Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-666 49 95
Anja Hansen Knutsson

Anja Hansen Knutsson

Presskontakt Presskontakt Kliniskt forskningscentrum, FoU-staben 070-685 72 33

Jessica Larsson Svanlund

Presskontakt Samordnare sammanhållningspolitik, Externa relationer och strategisk platsutveckling Regional utveckling 070-773 49 95

Region Västerbotten

Region Västerbotten drivs av att skapa en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, verka i, besöka och samarbeta med. Vi visar hur god hälsa och hållbar utveckling hänger ihop och verkar för att de stärker varandra. Vårt uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Vi erbjuder också universitetssjukvård för norra Sverige med spetsforskning nationellt och internationellt.

Region Västerbotten
Regionens hus, Köksvägen 11
90189 Umeå
Sverige