Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

12,8 miljoner till utvecklingsprojekt i Västerbotten

Regionala utvecklingsnämnden i Västerbotten beslutade idag att bevilja 12,8 miljoner kronor fördelat på 8 olika utvecklingsprojekt i Västerbotten. Projekten ska bidra till regional tillväxt och stärka länets attraktionskraft och framtidsförmåga.

De beviljade projekten handlar om att stärka konkurrenskraften hos regionens företag genom teknikutveckling och innovationer inom förnybar energi och skogsbaserad bioekonomi, samt hållbar samhällsplanering, kompetensförsörjning och främjade av samverkan inom regionen.

De beviljade projekten är:

1. Innovationsplattform Bioraffinaderi: Accelererad kommersialisering
Regionala utvecklingsnämnden beviljar RISE Processum AB, 466 000 kr
för projektperioden 2023-01-01 - 2023-10-31

Projektet arbetar med att överbrygga gapet mellan forskning och utveckling och kommersialisering, med särskilt fokus på samverkan mellan små och medelstora företag och innovationsmiljön inom skogliga bioraffinaderiprocesser. Projektets huvudsakliga mål är att öka antalet innovationsprocesser som involverar innovativa SMF och innovationsprocessernas progressionstakt inom bioraffinaderiets värdekedjor.

2. Företagsdriven Skogsinnovation
Regionala utvecklingsnämnden beviljar Skogstekniska Klustret Ekonomisk Fören. 510 378 kr
för projektperioden 2022-05-31 – 2023-10-31

Syftet med projektet är att involvera små och medelstora företag från olika branscher i en inkluderande innovationsmiljö knuten till den skogliga värdekedjan där jämställdhet och hållbarhet fungerar som hävstänger. Detta ska på sikt resultera i teknikutveckling, produkter och tjänster som möjliggör omställning till en mer skogsbaserad bioekonomi och stärkt konkurrenskraft hos regionens företag.

3. North Sweden Cleantech - Framtidens klimatsmarta innovationsplats
Regionala utvecklingsnämnden beviljar Kompetensspridning i Umeå AB, 680 820 kr
för projektperioden 2022- 11-01 - 2023-10-31

North Sweden Cleantech är en regional innovations- och exportplattform för grön teknik, ren energi och hållbara lösningar från Norra Sverige. Syftet med projektet är att stärka innovationsverksamheten i små och medelstora företag och öka innovationssamverkan mellan små och medelstora företag, industri, energibolag, universitet, forskningsinstitut och offentlig sektor för att få full effekt av de satsningar med utveckling av innovationer inom förnybar energi, smarta hållbara städer och bioekonomi.

4. North Sweden Arena for Art, Design, Tech and Business
Regionala utvecklingsnämnden beviljar Uminova Expression AB, 1 992 138 kr
för projektperioden 2022-07-01 - 2023-10-31

Projektets övergripande och ursprungliga mål är att långsiktigt förbättra förutsättningarna för hela regionens innovationskraft och innovationsverksamhet genom att stärka en ökad innovationssamverkan mellan startups och SMEs inom kulturella och kreativa näringar och SMEs inom basindustri. Projektets syfte är att skapa en branschöverskridande test- och utvecklingsmiljö som stärker nytänkande och innovation i norra Sverige.

5. Life science motorn (v2.0)
Regionala utvecklingsnämnden beviljar Umeå Biotech Incubator, 2 125 000 kr
för projektperioden 2022-01-01 – 2023-08-31

Projektets mål är en ökad innovationssamverkan mellan anställda vid akademin, regionen och näringslivet för att skapa fler innovativa produkter som bidrar till tillväxt i regionens SMF företag. Detta ska ske genom attraktiva mötesplatser, ett ökat kunskapsutbyte inom innovation och kommersialisering och inkubationsprocess och affärsstöd som bidrar till fler tillväxande innovativa företag.

6. CEERUS
Regionala utvecklingsnämnden beviljar Industriellt Utvecklingscentrum Norr AB, 780 388 kr
för projektperioden 2022-07-01 - 2023-10-31

CEERUS är ett samverkansprojekt mellan IUC norr och Energikontor norr för att reducera energianvändning vid Norrbotten och Västerbottens SMF. Huvudsakliga aktiviteterna handlar om att: genomföra energikartläggningar, utveckla handlingsplaner samt utveckla insikt och kunskap hos deltagande SMF för att sätta igång övergången till förnyelsebara energialternativ.

7. The North Sweden Green Deal
Regionala utvecklingsnämnden beviljar Region Västerbotten, 5 985 036 kr
för projektperioden 2021-12-01 - 2023-10-31

I klimatomställningens spår sker stora industriinvesteringar och etableringar i Norra Sverige. Med projektet North Sweden Green Deal avser Region Västerbotten tillsammans med Region Norrbotten samt kommunerna Skellefteå, Boden, Piteå, Luleå och Gällivare bemöta och leda den hållbara samhällsomvandlingen som de nya investeringarna gett upphov till, genom en fungerande kompetensförsörjning samt hållbar fysisk samhällsplanering för att ackommodera en snabbt växande befolkning.

8. OSI 2
Regionala utvecklingsnämnden beviljar Region Västerbotten, 169 229 kr
för projektperioden 2022-01-01 - 2022-12-31

Projektet har sin bakgrund i interreg projektet OSIRIS 1, där man jobbat med Open social innovation (OSI) metoden för att lösa samhällsutmaningar i sex olika regioner i Europa. OSI 2 syftar till att med den kunskap och de erfarenheter som genereras i OSIRIS, fortsättningsvis, med tillgång till de möjligheter som den digitala tekniken erbjuder, utveckla och främja förmåga till samverkan och samhandling inom regionen.


För mer information:

Katarina Molin
Chef Företag- och projektfinansiering, Region Västerbotten
070-342 72 34, katarina.molin@regionvasterbotten.se

Presskontakt:

Cecilia Lindell
Strateg externa relationer, Region Västerbotten
070-254 57 37, cecilia.lindell@regionvasterbotten.se

Ämnen

Kategorier

Regioner


Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker.  Till bildbanken

Kontakter

Presskontakter vecka 26 till 32

Presskontakter vecka 26 till 32

Presskontakt Förteckning över Region Västerbottens presskontakter sommaren 2024
Gabriella Bandling

Gabriella Bandling

Presskontakt Pressansvarig 073-049 46 53
Thomas Jonsson

Thomas Jonsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp 070-612 18 48
Petra Olgarsson

Petra Olgarsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 073-091 48 87
Daniel Marklund

Daniel Marklund

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 076- 100 34 07
Thomas Hartman

Thomas Hartman

Presskontakt Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-666 49 95

Jessica Larsson Svanlund

Presskontakt Samordnare sammanhållningspolitik, Externa relationer och strategisk platsutveckling Regional utveckling 070-773 49 95
Anja Hansen Knutsson

Anja Hansen Knutsson

Presskontakt Forskningsfrågor 070-685 72 33

Region Västerbotten

Region Västerbotten drivs av att skapa en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, verka i, besöka och samarbeta med. Vi visar hur god hälsa och hållbar utveckling hänger ihop och verkar för att de stärker varandra. Vårt uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Vi erbjuder också universitetssjukvård för norra Sverige med spetsforskning nationellt och internationellt.

Region Västerbotten

Regionens hus, Köksvägen 11
90189 Umeå
Sverige