Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

​4 212 755 kronor till länets utveckling

Region Västerbottens regionala utvecklingsnämnd har beviljat totalt 4 212 755 kr fördelat på fem olika utvecklingsprojekt. Projekten ska bidra till investeringar och insatser för regional tillväxt och rör regionala skogsprogram, kompetensförsörjning, transportsystem, teknik för fysisk hälsa och energiproduktion.

Här har hittar du hela listan över de beviljade projekten:

1. Regionalt Skogsprogram Västerbotten

Regionala utvecklingsnämnden beslutar att Länsstyrelsen i Västerbottens län beviljas 800 000 kr.

Projektet Regionalt Skogsprogram Västerbotten ska ta fram ett regionalt skogsprogram i samverkan mellan projektägare Länsstyrelsen i Västerbotten och samarbetsparter Skogsstyrelsen och Region Västerbotten. Syftet med skogsprogrammet är att befästa och utveckla Västerbottens ledande ställning som ett viktigt skogslän i Sverige.

2. Attraktiva Lycksele

Regionala utvecklingsnämnden beslutar att Lycksele kommun beviljas 890 000 kr.

Projektet ska möta upp och hjälpa till med de kompetensbehov och den efterfrågan på arbetskraft som finns i Lycksele kommun. Det övergripande målet är att öka tillväxten i Lycksele kommun genom aktiviteter som ska möjliggöra att fler företag hittar rätt arbetskraft, att intresset för att studera ökar, att samverkan mellan företag och skola ökar samt att attraktiviteten för orten Lycksele ökar.

3. Botniska korridoren och dess anslutande stråk - fungerande transporter i norra Sverige för fortsatt hållbar tillväxt

Regionala utvecklingsnämnden beslutar att Norrtåg AB beviljas 770 000 kr.

Projektet ska främst samla planupprättarna i norra Sverige och ta fram en gemensam beskrivning av utvecklingen i norra Sverige, transportsystemet i norra Sverige, dess roll i Sveriges och Europas transportsystem och hur det bör utvecklas. Beskrivningen ska sedan kunna användas i revideringen av EUs övergripande nät för transporter (TEN-T) och norra Sveriges gemensamma förslag till nästa nationella plan för transportinfrastrukturen.

4. INSPIRE - International partnership evaluating physical activity for healthy living

Regionala utvecklingsnämnden beslutar att Region Västerbotten beviljas 952 755 kr.

Målet med projektet är att främja regionens globala konkurrenskraft och tillväxt genom teknik och applikationer rörande mobil-hälsa och smarta gräns- och branschöverskridande samarbeten. Mätning av fysisk aktivitet har framträtt som ett aktivt område för forskning och teknikutveckling och det finns enligt projektsökanden ett ökat intresse bland forskare och tillverkare från en mängd olika områden.

5. Soliga landbruk i norr

Regionala utvecklingsnämnden beslutar att Lantbrukarnas Ekonomi AB beviljas 800 000 kr.

Hos lantbruk och på landsbygden generellt finns i allmänhet stora ytor och byggnader med tak som har en god solinstrålning och därmed potential att generera stora mängder solel varje år. Solel bidrar till ökad självförsörjning av hållbar el och kan samtidigt innebära minskad sårbarhet. Lantbruk är ofta extra sårbara för elavbrott vilket ökar incitamentet för egen elproduktion.

För mer information:

Katarina Molin
Chef enheten för Företag- och projektfinansiering, Region Västerbotten
070-342 72 34, katarina.molin@regionvasterbotten.se

Presskontakt

Olivia Collin
Strateg externa relationer, Region Västerbotten
073-514 50 66, olivia.collin@regionvasterbotten.se

Ämnen

Taggar

Regioner


Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker.  Till bildbanken

Presskontakt

Presskontakt rörande coronafrågor

Presskontakt
Thomas Jonsson

Thomas Jonsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp 070-612 18 48
Ulrika Johansson

Ulrika Johansson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 070-582 70 62
Gabriella Bandling

Gabriella Bandling

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 073-049 46 53
Per Strömbro

Per Strömbro

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, Skellefteå 072-5540595
Anja Hansen Knutsson

Anja Hansen Knutsson

Presskontakt Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 070-6857233
Micaela Löwenhöök

Micaela Löwenhöök

Presskontakt Regionala utvecklingsfrågor, opinionsbildning +46 (0)70- 316 37 01
Cecilia Stenström

Cecilia Stenström

Presskontakt Forskningsfrågor 072-453 03 59
Thomas Hartman

Thomas Hartman

Presskontakt Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-666 49 95
Malin Åberg

Malin Åberg

Presskontakt Kommunikationsdirektör 070-240 91 55