Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

64,7 miljoner till utvecklingsprojekt i Västerbotten

Regionala utvecklingsnämnden har beslutat om att bevilja projektmedel om 64,7 miljoner kronor till utvecklingsprojekt i Västerbotten.

– Många projekt som beviljades medel idag kommer att ha en viktig del i den gröna samhällsomvandling som vi i Västerbotten leder, säger Rickard Carstedt (S), ordförande Regionala utvecklingsnämnden.

Region Västerbotten har uppdraget att fördela statliga medel för regionalt utvecklingsarbete (1:1-medel) till bland annat regionala utvecklingsprojekt som bidrar till en hållbar regional utveckling av Västerbotten. Under sitt sammanträde den 8 maj fattade Regionala utvecklingsnämnden beslut om 22 ärenden, varav 19 bifölls. Totalt beviljades 59,3 mnkr av RUN och ytterligare 5,4 mnkr på delegation. Totalt sett beviljades därmed 64,7 mnkr.

– Det är väldigt positivt att vi har fått in så många ansökningar från så många aktörer och att vi kan bevilja så här mycket projektmedel till Västerbottens utveckling denna utlysningsomgång, säger Nils Enwald, verksamhetschef Företag- och projektfinansiering, Region Västerbotten.

Totalt sett inkom 54 projektansökningar. 12 av dem har återtagits under beredningen och beslut fattades således i 42 ärenden under RUN eller på delegation.

– Vi förslår alltså bifall på 34 ärenden av dessa vilket är en beviljandegrad på 63 % av inkomna ansökningar, säger Nils Enwald.

– Genom att bevilja regionala utvecklingsmedel till ansökningar hos EU-fonderna så växlar vi också upp den regionala finansieringen ytterligare och mer medel tillfaller projekt som bedrivs för Västerbottens utveckling, säger Rickard Carstedt.

Några av de projekt som beviljades medel (se även bilaga)

Stärkt ekosystem för social innovation i norr

/Luleå tekniska universitet tillsammans med Coompanion i Västerbotten, Samforma och Umeå universitet

Projektet handlar om att förbättra stödet till sociala innovatörer/entreprenörer och därigenom bidra till en hållbar och inkluderande samhällsomvandling där en mångfald av människor vill bo och verka, i både stad och landsbygd.

Norrbotniabanan 2024-2028: Inför trafikstart Umeå-Dåva

/Skellefteå kommun tillsammans med Norrbotniabanegruppen

Projektet syftar till att bygga upp ett nätverk med kunskap rörande logistik och noder inom järnvägen för att samarbeta kring de behov och åtgärder som behövs inför trafikstart. Genom goda förberedelser och kommunikation, för att maximera nyttan av Norrbotniabanan vid trafikstart av banans etapper, säkerställs också realiseringen av Norrbotniabanan i sin helhet och den omställning som pågår i norra Sverige.

Förnybart 2030 Övre Norrland

/BioFuel Region tillsammans med Energikontor Norr, Storumans kommun och Umeå kommun

Projektet ska ge offentliga organisationer och företag bättre förutsättningar att genom ökad kompetens och samarbete lösa de utmaningar som finns i omställningen till förnybara drivmedel.

Protokollet publiceras efter justering på:

https://regionvasterbotten.se/protokoll-och-handlingar

Kontakt:

Nils Enwald, verksamhetschef Företag- och projektfinansiering, Region Västerbotten

nils.enwald@regionvasterbotten.se

Presskontakt:

Jessica Larsson Svanlund

jessica.larsson.svanlund@regionvasterbotten.se

070-773 49 95

Ämnen

Kategorier

Regioner


Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker. Till bildbanken

Kontakter

Presskontakter vecka 26 till 32

Presskontakter vecka 26 till 32

Presskontakt Förteckning över Region Västerbottens presskontakter sommaren 2024
Gabriella Bandling

Gabriella Bandling

Presskontakt Pressansvarig 073-049 46 53
Thomas Jonsson

Thomas Jonsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp 070-612 18 48
Petra Olgarsson

Petra Olgarsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 073-091 48 87
Daniel Marklund

Daniel Marklund

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 076- 100 34 07
Thomas Hartman

Thomas Hartman

Presskontakt Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-666 49 95

Jessica Larsson Svanlund

Presskontakt Samordnare sammanhållningspolitik, Externa relationer och strategisk platsutveckling Regional utveckling 070-773 49 95
Anja Hansen Knutsson

Anja Hansen Knutsson

Presskontakt Forskningsfrågor 070-685 72 33

Region Västerbotten

Region Västerbotten drivs av att skapa en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, verka i, besöka och samarbeta med. Vi visar hur god hälsa och hållbar utveckling hänger ihop och verkar för att de stärker varandra. Vårt uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Vi erbjuder också universitetssjukvård för norra Sverige med spetsforskning nationellt och internationellt.

Region Västerbotten

Regionens hus, Köksvägen 11
90189 Umeå
Sverige