Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Akutbil i Åsele

Landstinget, Åsele kommun och räddningstjänsten för samtal för att hitta en gemensam lösning för akutbilen. Ambitionen är att använda landstingets och kommunens resurser på ett optimalt sätt för att erbjuda medborgarna en god akutsjukvård.

Läget är följande
Ambulansen i Åsele är avvecklad. Ambulansverksamheten bedrivs gränslöst med övriga tillgängliga ambulanser i grannkommunerna och ambulanshelikopter.

Från kommunen sida är vi inte nöjda med dagens beslut och vårt krav har varit och är en ambulans till Åsele. Kommunen måste dock rätta sig efter fattade beslut i landstinget och vi har i första hand ansvar för att våra medborgare känner sig trygga utifrån de förutsättningar som råder. Den överenskommelse vi nu gör med landstinget innebär att vi säljer tjänster till landstinget som vi får full kostnadstäckning för.

Akutbilen ska nu förstärkas till en bil i samma storleksklass och med samma medicinska utrustning som en ambulans. I den förstärkta akutbilen kommer det att finnas bår och utrymme för att lyfta in och behandla liggande patienter. I uppdraget ingår transport av patienter till sjukstugan och möjlighet att inom kommunens gränser möta ambulansen för att förkorta transporttider till sjukhus. Akutbilen ska, till skillnad mot ambulans, endast utföra uppdrag inom kommunen.

Akutbilens uppdrag är att inom fem minuter rycka ut på larm där medicinsk behandling snabbt behöver ges.

Akutbilen bemannas med sjuksköterska med vidareutbildning inom akutsjukvård, som även kan arbeta på sjukstugan och förare från räddningstjänsten. Förarna från räddningstjänsten kommer att genomgå en grundläggande sjukvårdsutbildning. Vår förhoppning är att detta är en långsiktig lösning med vidareutveckling av övrig samverkan mellan kommunen och landstinget.

Vi räknar med att akutbilen är utrustad och bemannad den 2 april.

Vädjan om arbetsro och saklighet
Vi har förståelse för den oro och frustration som finns och den kritik som riktats mot beslutet att dra in ambulansen. Genom den förstärkning av akutbilen som nu landstinget och kommunen är ense om kommer medborgarna att få en god tillgänglighet till akutsjukvård, fullt jämförbar med en ambulans.

Personalen som arbetar på akutbilen måste få arbetsro och känna förtroende från allmänheten i sitt dagliga arbete för att på bästa sätt kunna ta hand om patienterna.

ÅSELE KOMMUN
Bert-Rune Dahlberg
Egon Persson

VÄSTERBOTTENS LÄNS LANDSTING
Peter Olofsson
Karin Lundström

Ämnen

Regioner


Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker.  Till bildbanken

Presskontakt

Presskontakter hälso- och sjukvård sommaren 2021

Presskontakt www.regionvasterbotten.se/pressrum
Thomas Jonsson

Thomas Jonsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp 070-612 18 48
Gabriella Bandling

Gabriella Bandling

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 073-049 46 53
Ulrika Johansson

Ulrika Johansson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 070-582 70 62
Per Strömbro

Per Strömbro

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, Skellefteå 072-5540595
Anja Hansen Knutsson

Anja Hansen Knutsson

Presskontakt Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 070-6857233
Micaela Löwenhöök

Micaela Löwenhöök

Presskontakt Regionala utvecklingsfrågor, opinionsbildning +46 (0)70- 316 37 01
Cecilia Stenström

Cecilia Stenström

Presskontakt Forskningsfrågor 072-453 03 59
Thomas Hartman

Thomas Hartman

Presskontakt Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-666 49 95
Malin Åberg

Malin Åberg

Presskontakt Kommunikationsdirektör 070-240 91 55