Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Antibiotika hjälper inte vid vanliga luftvägsinfektionerVarje år dör tiotusentals människor i Europa till följd av infektioner med resistenta bakterier. Den 18 november genomförs den första Europeiska Antibiotikadagen, ett EU-initiativ med syfte att uppmärksamma riskerna med en alltför frikostig användning av antibiotika.

Antibiotika, exempelvis penicillin, är ett viktigt läkemedel för att behandla svåra bakterieinfektioner. Vid användning av antibiotika finns dock en risk att bakterierna blir resistenta, dvs. utvecklar motståndskraft mot antibiotika. Idag är resistenta bakterier ett av de största hoten mot folkhälsan i Europa.

Under 2007 fick vart tredje barn i Sverige antibiotika, oftast vid luftvägsinfektioner. Totalt förskrevs ungefär 4 miljoner antibiotikarecept i Sverige. Undersökningar visar dock att antibiotikas effekt vid luftvägsinfektioner är blygsam. Oftast kan kroppen själv läka ut dessa infektioner, 80-90 procent blir friska inom en vecka oavsett om antibiotikabehandling satts in eller inte. Det är först när du blir långvarigt sjuk som antibiotikabehandling kan behövas.

Det finns dock stora regionala skillnader i förskrivning som inte kan förklaras av att barn är olika mycket sjuka i olika delar av landet. Under 2007 fick exempelvis 24 procent av alla barn i Västerbotten antibiotika. Det kan jämföras med en del andra län där nästan 40 procent av alla barn fick antibiotika.

- Även om Västerbottens län ligger lågt i jämförelse med andra delar av landet, så finns även här en överanvändning inom vissa delar av vården, säger Johan Wiström, ställföreträdande smittskyddsläkare i Västerbottens läns landsting.

Strama, det nationella nätverket mot antibiotikaresistens, går nu i samband med Antibiotikadagen, ut med tips och råd till allmänheten om förkylning och luftvägsbesvär.

- Vi vill upplysa om att antibiotika inte hjälper mot förkylningsvirus. Att ta antibiotika i onödan är varken bra för den egna kroppen eller för kommande generationer, säger Otto Cars, ordförande i Strama.

Inför Antibiotikadagen kommer informationsmaterial med tips och råd kring förkylningar och luftvägsinfektioner att finnas i väntrummen på länets hälsocentraler. Nationellt genomför Strama, Smittskyddsinstitutet, Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting ett symposium om arbetet mot antibiotikaresistens för ansvariga inom hälso- och sjukvården.

Nedan följer några av Stramas tips att tänka på vid förkylning och luftvägsbesvär:

 • Ta smärtstillande och febernedsättande medel vid behov. Har du snuva och nästäppa kan avsvällande nässprayer lindra besvären. Hostmedicin kan prövas men har oftast tveksam effekt.
 • Antibiotika är bara effektiv mot infektioner av bakterier - de kan inte hjälpa dig att bli frisk från virusinfektioner som vanliga förkylningar eller influensa.
 • Det är inte bra att ta antibiotika i onödan. De nyttiga bakterier du bär på slås ut och kan ge plats åt resistenta bakterier som kan vara svåra att behandla. Antibiotika kan dessutom ge biverkningar som diarré och hudutslag.
 • Vid lindrig/måttlig öroninflammation, bihåleinflammation, halsfluss och luftrörskatarr har antibiotika inga eller blygsamma effekter. Vid lunginflammation däremot har antibiotika avgörande effekt och kan vara livräddande.
 • Sök sjukvården om du känner dig orolig för infektionen och be om en medicinsk bedömning: Kan jag ha nytta av antibiotika? Är nyttan i så fall större än riskerna?

 • För mer information, kontakta:
  Johan Wiström, stf smittskyddsläkare, Smittskyddsenheten, Västerbottens läns landsting, 070-305 20 15

  Om Strama
  Strama arbetar på regeringens uppdrag för att antibiotika ska användas på ett korrekt sätt. Målet är att minska problemet med antibiotikaresistens. För mer information se, http://www.strama.se

  Om Europeiska Antibiotikadagen
  Europeiska Antibiotikadagen, European Antibiotic Awareness Day, är ett EU-initiativ som drivs av den Europeiska smittskyddsmyndigheten (ECDC). För mer information, se http://antibiotic.ecdc.europa.eu

  Ämnen

  Regioner


  Bildbank

  Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker.  Till bildbanken

  Kontakter

  Gabriella Bandling

  Gabriella Bandling

  Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, pressansvarig 073-049 46 53
  Thomas Jonsson

  Thomas Jonsson

  Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp 070-612 18 48
  Thomas Hartman

  Thomas Hartman

  Presskontakt Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-666 49 95
  Anja Hansen Knutsson

  Anja Hansen Knutsson

  Presskontakt Presskontakt Kliniskt forskningscentrum, FoU-staben 070-685 72 33

  Jessica Larsson Svanlund

  Presskontakt Samordnare sammanhållningspolitik, Externa relationer och strategisk platsutveckling Regional utveckling 070-773 49 95

  Region Västerbotten

  Region Västerbotten drivs av att skapa en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, verka i, besöka och samarbeta med. Vi visar hur god hälsa och hållbar utveckling hänger ihop och verkar för att de stärker varandra. Vårt uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Vi erbjuder också universitetssjukvård för norra Sverige med spetsforskning nationellt och internationellt.

  Region Västerbotten
  Regionens hus, Köksvägen 11
  90189 Umeå
  Sverige