Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Flera samhällsfarliga varsel tas bort

Under fredagen fortsatte Region Västerbottens förhandlingar med Vårdförbundet om de strejkvarsel som regionen bedömt som samhällsfarliga. De har nu avslutats med utfallet att regionen har fått gehör för alla sina yrkanden om undantag från strejken, fast i olika omfattning.

Förhandlingarna inleddes i onsdags och återupptogs under fredagen. Efter flera timmars samtal står det nu klart att regionen fått gehör för flertalet av sina yrkanden.

– Vi har haft framåtsyftande diskussioner och dialog med Vårdförbundet och kommit ut ur förhandlingen med ett antal undantag som minskar risken för påverkan på liv och hälsa för våra patienter, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Elisabeth Karlsson.

Resultatet av förhandlingen

Vårdförbundet återtar varsel om strejk i sin helhet för följande verksamheter:

  • Kirurgcentrum Västerbotten (Kirurgisk avdelning 2 Skellefteå)
  • Medicinsk och geriatrisk klinik Skellefteå (Medicinsk avdelning 3 Strokeenhet)
  • Rörelseorganens centrum Västerbotten (Ortopedavdelning Umeå)
  • Laboratoriemedicin Västerbotten (Immunologi transfusion tappning Umeå och kemi Skellefteå)
  • Medicinskt centrum södra Lappland (Medicinsk avdelning Lycksele)

Vårdförbundet har även delvis accepterat de undantag som arbetsgivaren yrkat på kring 1177 Västerbotten på telefon. Detta möter verksamhetens bedömning kring absolut minimibemanning på rådgivningen dag och kvällstid samt för de nätter som infaller under vecka 24 och vecka 25.

Vårdförbundet har också gått med på att häva övertidsblockaden för Ambulanssjukvården i Västerbotten i sin helhet från onsdag den 5 juni klockan 14.56.

Vårdförbundet har även hävt mer- och övertidsblockaden för IVA vid Norrlands universitetssjukhus till och med den 1 september.

– Det är flera positiva delar i detta. Framför allt att vi nu tryggar blodgivningen och tillgången för vårt regionsjukhus är centralt ur ett patientsäkerhetshänseende, säger chefläkare Johan Thunberg, som varit med och gjort bedömningarna om varslets konsekvenser.

Varsel mot hälsocentraler kvarstår

Övriga lagda strejkvarsel ligger kvar som tidigare, inte minst för flertalet hälsocentraler i länet.

– Om det utökade strejkvarslet träder i kraft på tisdag så kommer det bli stor påverkan på tillgängligheten till hälsocentralerna. Vi kommer gå ut med information till invånarna och uppdatera verksamheternas information på 1177.se för att göra det tydligt vad som gäller, säger Elisabeth Karlsson.

Region Västerbotten följer löpande konsekvenserna av strejken och arbetar intensivt för att de ska få så liten påverkan som möjligt på patienterna. Regionens chefläkarfunktion gör också löpande analyser av ifall stridsåtgärderna kan innebära en risk för människor liv och hälsa, vilket kan bli föremål för ytterligare förhandlingar med Vårdförbundet.  

Sök vård som vanligt

Region Västerbotten arbetar för att patienterna ska påverkas så lite som möjligt, men det kan bli längre väntetider och köer. Invånarna i Västerbotten ska söka vård som vanligt under strejken. Om planerade besök, operationer eller andra vårdkontakter behöver ställas, flyttas fram eller flyttas till en annan plats, kommer berörda patienter att kontaktas. 

Mer information 
Elisabeth Karlsson 
Hälso- och sjukvårdsdirektör 
Region Västerbotten 
070-570 27 07 

Presskontakt 
Petra Olgarsson 
Kommunikationsstaben 
Region Västerbotten 
073-091 48 87

Ämnen

Regioner


Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker. Till bildbanken

Kontakter

Presskontakter vecka 26 till 32

Presskontakter vecka 26 till 32

Presskontakt Förteckning över Region Västerbottens presskontakter sommaren 2024
Gabriella Bandling

Gabriella Bandling

Presskontakt Pressansvarig 073-049 46 53
Thomas Jonsson

Thomas Jonsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp 070-612 18 48
Petra Olgarsson

Petra Olgarsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 073-091 48 87
Daniel Marklund

Daniel Marklund

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 076- 100 34 07
Thomas Hartman

Thomas Hartman

Presskontakt Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-666 49 95

Jessica Larsson Svanlund

Presskontakt Samordnare sammanhållningspolitik, Externa relationer och strategisk platsutveckling Regional utveckling 070-773 49 95
Anja Hansen Knutsson

Anja Hansen Knutsson

Presskontakt Forskningsfrågor 070-685 72 33

Region Västerbotten

Region Västerbotten drivs av att skapa en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, verka i, besöka och samarbeta med. Vi visar hur god hälsa och hållbar utveckling hänger ihop och verkar för att de stärker varandra. Vårt uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Vi erbjuder också universitetssjukvård för norra Sverige med spetsforskning nationellt och internationellt.

Region Västerbotten

Regionens hus, Köksvägen 11
90189 Umeå
Sverige