Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Föreläsning om barn till föräldrar med psykisk ohälsa - Beardslees familjeintervention

Media hälsas välkommen till en föreläsning om Beardslees familjeintervention, som är en metod/arbetssätt för att möta familjer där en förälder har psykisk ohälsa.
Tid: Tisdagen den 27 maj klockan 10.00-c:a 16.00
Plats: Medlefors folkhögskola, Skellefteå

Beardslees familjeintervention är en metod som är utvecklad av professor William Beardslee i Boston. Professor William Beardslee är själv huvudtalare vid konferensen.

Metoden är utvecklad för att öppna upp samtal om förälderns psykiska ohälsa inom familjen. Syftet med metoden är att minska risken för barn att själva insjukna i psykisk ohälsa genom att öka barnens förståelse för förälderns sjukdom, öka öppenheten inom familjen om sjukdomen och främja föräldrarnas medvetenhet om andra skyddande faktorer för barnen som skola, kompisrelationer och intressen.

Målgrupp för föreläsningen är norra regionens vuxenpsykiatri, barn- och ungdomspsykiatri, primärvård, socialtjänst samt utbildarna och övriga intresserade av Beardslees familjeintervention

Ett program för dagen och beskrivning av Beardslees familjeintervention bifogas som filer i ett separat mail.

Information lämnas av:
Heljä Pihkala, överläkare psykiatriska kliniken, Skellefteå lasarett, telefon 076-118 52 32

Ämnen

Regioner

Kontakter

Thomas Jonsson

Thomas Jonsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp 070-612 18 48
Petra Olgarsson

Petra Olgarsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 073-091 48 87
Daniel Marklund

Daniel Marklund

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 076- 100 34 07
Thomas Hartman

Thomas Hartman

Presskontakt Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-666 49 95

Jessica Larsson Svanlund

Presskontakt Samordnare sammanhållningspolitik, Externa relationer och strategisk platsutveckling Regional utveckling 070-773 49 95
Anja Hansen Knutsson

Anja Hansen Knutsson

Presskontakt Forskningsfrågor 070-685 72 33
Gabriella Bandling (föräldraledig)

Gabriella Bandling (föräldraledig)

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, pressansvarig

Region Västerbotten

Region Västerbotten drivs av att skapa en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, verka i, besöka och samarbeta med. Vi visar hur god hälsa och hållbar utveckling hänger ihop och verkar för att de stärker varandra. Vårt uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Vi erbjuder också universitetssjukvård för norra Sverige med spetsforskning nationellt och internationellt.

Region Västerbotten
Regionens hus, Köksvägen 11
90189 Umeå
Sverige