Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Första fallet av influensa i Västerbotten

Säsongens först fall av influensa A i länet har påvisats vid Virologiska laboratoriet i Umeå. En äldre kvinna, smittad i Umeå, insjuknade 19 november och vårdas nu på infektionskliniken på Norrlands universitetssjukhus.

Det är fortfarande möjligt för alla över 65 år, hjärt-/lungsjuka och personer med ökad risk för svår influensa på grund av kroniska sjukdomar, att vaccinera sig mot årets influensa. Personer i dessa riskgrupper rekommenderas att vaccinera sig för att minska risken för allvarliga komplikationer. Vaccination sker främst hos hälsocentralerna.

Typiska symtom på influensa är snabbt stigande feber, huvud- och muskelvärk samt halsont, snuva och hosta. Smittsamheten är som störst vid insjuknandet och sträcker sig normalt från cirka ett dygn före till en vecka efter sjukdomsdebuten.

- För att minska smittspridningen bör personer med misstänkt eller påvisad influensa om möjligt undvika kontakt med småbarn, åldringar, sjukhusvårdande patienter och andra som riskerar att få ett mer allvarligt influensaförlopp, säger överläkare Urban Kumlin vid Virologiska laboratoriet, Norrlands universitetssjukhus.

Information om egenvård vid influensa finns på www.sjukvardsradgivningen.se

Mer information om influensavaccination finns på Västerbottens läns landstings hemsida, www.vll.se under Vård och hälsa > Hitta rätt i vården > Vaccination > Influensavaccin

För mer information
Urban Kumlin, överläkare, Virologiska laboratoriet, Västerbottens läns landsting, 090-785 13 47 eller sök via sjukhusets växel 090-785 00 00


Hälsningar
Ulrika Persson, Informatör
Informationsfunktionen
Västerbottens läns landsting
090-785 70 62, 070-582 70 62

Ämnen

Regioner


Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker.  Till bildbanken

Kontakter

Gabriella Bandling

Gabriella Bandling

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, pressansvarig 073-049 46 53
Thomas Jonsson

Thomas Jonsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp 070-612 18 48
Thomas Hartman

Thomas Hartman

Presskontakt Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-666 49 95
Anja Hansen Knutsson

Anja Hansen Knutsson

Presskontakt Presskontakt Kliniskt forskningscentrum, FoU-staben 070-685 72 33

Jessica Larsson Svanlund

Presskontakt Samordnare sammanhållningspolitik, Externa relationer och strategisk platsutveckling Regional utveckling 070-773 49 95

Region Västerbotten

Region Västerbotten drivs av att skapa en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, verka i, besöka och samarbeta med. Vi visar hur god hälsa och hållbar utveckling hänger ihop och verkar för att de stärker varandra. Vårt uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Vi erbjuder också universitetssjukvård för norra Sverige med spetsforskning nationellt och internationellt.

Region Västerbotten
Regionens hus, Köksvägen 11
90189 Umeå
Sverige