Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Folkhälsokonferens i Petrozavodsk

Under 25 och 26 maj kommer en folkhälsokonferens att genomföras i Petrozavodsk med medverkan från Umeå kommun ,Västerbottens läns landsting samt Olof Palmes internationella stiftelse. Värd för konferensen är republiken Karelens folkhälsoministerium. Vid konferensen kommer man att belysa och diskutera olika folkhälsoproblem, med fokus på HIV/AIDS, TBC och drogmissbruk, framför allt alkohol. I kontakter mellan ryska och svenska organisationer har man från rysk sida starkt betonat betydelsen av att genomföra projekt med inriktning mot att förbättra folkhälsan. Konferensen är en del i ett större folkhälsoprojekt som vuxit fram i samverkan mellan Karelen och Västerbotten. Konferensen är ett första steg i ett långsiktigt arbete med att bygga upp ett nätverk för fortsatt erfarenhets- och kunskapsutbyte inom både det medicinska och sociala området mellan de ryska och svenska aktörerna. Ett mål på längre sikt är också att medverka till att ett folkhälsocenter etableras i Petrozavodsk. Det ska ha en särskild inriktning mot ungdomar och utsatta kvinnor. Mer information: Ingemar Lilienblad Stadsledningskontoret 901 84 Umeå tel 090-16 11 57 Rolf Antti Västerbottens läns landsting Tel 070-316 31 03 Owe Persson Olof Palmes Internationella Stiftelse Tel 070-392 63 15

Ämnen


Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker. Till bildbanken

Kontakter

Thomas Jonsson

Thomas Jonsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp 070-612 18 48
Petra Olgarsson

Petra Olgarsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 073-091 48 87
Daniel Marklund

Daniel Marklund

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 076- 100 34 07
Thomas Hartman

Thomas Hartman

Presskontakt Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-666 49 95

Jessica Larsson Svanlund

Presskontakt Samordnare sammanhållningspolitik, Externa relationer och strategisk platsutveckling Regional utveckling 070-773 49 95
Anja Hansen Knutsson

Anja Hansen Knutsson

Presskontakt Presskontakt Kliniskt forskningscentrum, FoU-staben 070-685 72 33
Gabriella Bandling (föräldraledig)

Gabriella Bandling (föräldraledig)

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, pressansvarig

Relaterade event

Region Västerbotten

Region Västerbotten drivs av att skapa en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, verka i, besöka och samarbeta med. Vi visar hur god hälsa och hållbar utveckling hänger ihop och verkar för att de stärker varandra. Vårt uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Vi erbjuder också universitetssjukvård för norra Sverige med spetsforskning nationellt och internationellt.

Region Västerbotten
Regionens hus, Köksvägen 11
90189 Umeå
Sverige