Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Fortsatt stort förtroende för länets sjukvård enligt Vårdbarometern 2011

Idag, onsdag den 7 mars, publiceras resultatet från 2011 års mätningar med Vårdbarometern. Den visar att 72 procent av västerbottningarna har stort förtroende för länets sjukvård. Motsvarande siffra för riket är 66 procent. När det gäller förtroendet för länets sjukhus så hamnar Västerbotten också högt då 77 procent anger att de har stort förtroende (riket 71 procent).

Däremot är förtroendet för hälsocentralerna i länet lägre än för riket (länet 62 procent, riket 64 procent). Man är också mindre nöjd med väntetiderna till besök på hälsocentralerna.

Väntetiderna till besök och behandling på sjukhus anser man i större utsträckning än riket vara rimliga. Västerbotten ligger även högt när det gäller tillgång till sjukvård då åtta av tio västerbottningar anser att de har tillgång till den sjukvård de behöver.

- Västerbotten uppvisar många glädjande resultat i senaste Vårdbarometern, men undersökningen visar också att finns områden vi behöver arbeta vidare med, säger Karin Lundström, ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Hela 89 procent svarar att de känner till att det finns en sjukvårdsrådgivning dit man kan ringa dygnet runt för att få råd och hjälp om sjukvård medan motsvarande siffra för riket är 81 procent. Av dem som ringt 1177 sjukvårdsrådgivningen tycker drygt 80 procent att det var lätt att komma fram på telefon. Jämfört med 2010 års undersökning känner avsevärt fler västerbottningar till webbplatsen 1177.se där man kan beställa tid eller av-/omboka besök och förnya recept, jämföra vården på länets hälsocentraler samt hitta information om sjukdomar och behandlingar.

- De insatser som gjorts både lokalt och nationellt för att öka kännedomen om 1177.se verkar ha gett resultat, säger Malin Åberg, informationschef i landstinget.

Både västerbottningarna och svenskarna i stort tycker det är positivt om läkare eller annan vårdpersonal tar upp frågor om levnadsvanor vid besöket. Sju av tio västerbottningar tycker till och med att hälso- och sjukvården ska kräva att patienterna ändrar sina levnadsvanor istället för att skriva ut läkemedel när motion och bättre kostvanor ger lika bra, eller till och med bättre effekt.

Åtta av tio västerbottningar är  beredda att avstå från antibiotika när så är möjligt även om man riskerar några sjukdagar extra och 72 procent tycker det är bra att vissa operationer bara görs på några enstaka sjukhus för att få bättre kvalitet

Mätningarna gjordes under februari till april och september till november 2011. Totalt intervjuades 1000  västerbottningar.

Vårdbarometern undersöker kontinuerligt befolkningens attityder till, kunskaper om och erfarenheter av hälso- och sjukvården. Årligen intervjuas 1000 personer av den vuxna befolkningen i Västerbotten. Vårdbarometern fångar upp både de frekventa patienterna och de i befolkningen som sällan har anledning att kontakta hälso- och sjukvården. Undersökningen görs på uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting samt de enskilda landstingen och regionerna i landet.

Information lämnas av:

Karin Lundström, ordförande hälso- och sjukvårdsnämnden, 090-785 72 36, 070-669 66 84

Malin Åberg, informationschef, 090-785 72 23, 070-240 91 55

Ämnen

Regioner


Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker.  Till bildbanken

Presskontakt

Thomas Jonsson

Thomas Jonsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp 070-612 18 48
Gabriella Bandling

Gabriella Bandling

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 073-049 46 53
Ulrika Johansson

Ulrika Johansson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 070-582 70 62
Per Strömbro

Per Strömbro

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, Skellefteå 072-5540595
Anja Hansen Knutsson

Anja Hansen Knutsson

Presskontakt Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 070-6857233
Micaela Löwenhöök

Micaela Löwenhöök

Presskontakt Regionala utvecklingsfrågor, opinionsbildning +46 (0)70- 316 37 01
Cecilia Stenström

Cecilia Stenström

Presskontakt Forskningsfrågor 072-453 03 59
Thomas Hartman

Thomas Hartman

Presskontakt Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-666 49 95
Malin Åberg

Malin Åberg

Presskontakt Kommunikationsdirektör 070-240 91 55