Gå direkt till innehåll
Katarzyna Wikström, projektledare för arbetet med God och nära vård i södra Lappland.
Katarzyna Wikström, projektledare för arbetet med God och nära vård i södra Lappland.

Pressmeddelande -

​Framtidens vård formas

Arbetet med att forma framtidens hälso- och sjukvård inleddes när drygt hundra representanter från Västerbottens kommuner och Region Västerbotten träffades i Lycksele. Tillsammans formulerades visioner om det fyraåriga projektet God och nära vård i södra Lappland.

Under dagarna i Lycksele fick deltagarna ta del av inspirerande exempel från både Sverige och övriga delar av världen och det beslutades hur arbetet med God och nära vård, en sömlös verksamhet över gränserna, ska bedrivas i fortsättningen, med start redan i höst.

Gemensam bild

– Det är viktigt att vi har en gemensam bild på vad vi vill åstadkomma och resultaten under dagarna pekar verkligen på det, säger projektledare Katarzyna Wikström.

I det fortsatta arbetet ska Region Västerbotten, de sju kommuner som finns i södra Lappland och andra intressenter, testa nya innovativa arbetssätt och digitala lösningar för en omfattande omställning av hälso-, sjukvårds- och omsorgssystemen.

Rätt i tiden

På plats var representanter från regional vård och kommunal omsorg, från både större och mindre kommuner. Och alla var entusiastiska och förhoppningsfulla över det framtida samarbetet.

– Det här känns helt rätt i tiden, med både digitalisering och AI. Det är en stor skillnad mot för 15 år sedan när vi först började prata om detta, säger Ingela Gottardsson, kommunchef i Lycksele.

– Jag har fått otroligt mycket energi och tror att detta blir jättebra, det här är samarbete på riktigt, säger Charlotta Tarras-Wahlberg, kommunchef i Sorsele. Detta kan också förhoppningsvis göra att vi kan upprätthålla kompetensförsörjningen i framtiden, det kan vara vår räddning.

– Ja, att tillsammans hitta lösningar är mycket bättre än om vi gör det var och en för sig, säger Ingela Gottardsson.

Förändra framtidens vård

Projektet God och nära vård pågår under fyra år och i november ska en styr- och arbetsgrupp bestämma hur det fortsatta arbetet ska se ut.

– Detta samskapande, det är ett bra uttryck, kommer att förändra hur hälso- och sjukvården ser ut på tio års sikt. Nu handlar det om södra Lappland, men till slut ska hela länet med, säger Peter Berggren, områdeschef för närsjukvården i södra Lappland.

De avslutande orden från Per Ödling, professor i telekommunikation och framtidsforskare från Lunds universitet och knuten till Glesbygdsmedicinskt centrum, engagerade inför fortsättningen.

– Framtiden uppstår här, det är ni som ska göra det!

Fakta
Södra Lappland, med jämnstora kommuner med lång och god erfarenhet av att samverka tillsammans, har av Region Västerbotten valts ut som modellområde där arbetet med omställningen med en god och nära vård ska inledas. Liknande modellområden finns i de övriga norra regionerna och alla har av socialdepartementet fått pengar för att genomföra projektet.

Syftet med omställningen till en nära vård är att stärka och tydliggöra patientens ställning, främja integritet, självbestämmande och delaktighet. Målet är att skapa kostnadseffektiv, hälsofrämjande, lättillgänglig och nära vård på lika villkor.

Pressbilder
Bifogas längst ned på sidan.

Mer information
Katarzyna Wikström, projektledare God och nära vård, 072-732 73 71
Peter Berggren, områdeschef för närsjukvården i södra Lappland, 070-347 34 20

Presskontakt
Thomas Jonsson
Kommunikationsstaben
Region Västerbotten

Ämnen

Regioner


Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker.  Till bildbanken

Presskontakt

Presskontakt rörande coronafrågor

Presskontakt
Thomas Jonsson

Thomas Jonsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp 070-612 18 48
Ulrika Johansson

Ulrika Johansson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 070-582 70 62
Gabriella Bandling

Gabriella Bandling

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 073-049 46 53
Per Strömbro

Per Strömbro

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, Skellefteå 072-5540595
Anja Hansen Knutsson

Anja Hansen Knutsson

Presskontakt Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 070-6857233
Micaela Löwenhöök

Micaela Löwenhöök

Presskontakt Regionala utvecklingsfrågor, opinionsbildning +46 (0)70- 316 37 01
Cecilia Stenström

Cecilia Stenström

Presskontakt Forskningsfrågor 072-453 03 59
Thomas Hartman

Thomas Hartman

Presskontakt Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-666 49 95
Malin Åberg

Malin Åberg

Presskontakt Kommunikationsdirektör 070-240 91 55

Relaterat material