Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Hur står det till med tillgängligheten?

Senast den sista december i år ska ska Sverige vara tillgängligt för alla
människor. Det kan t.ex. handla om fysisk tillgänglighet till lokaler och
till transporter. Men även värderingar, attityder och bemötande spelar en
stor roll för om t.ex. en kulturverksamhet ska bli tillgänglig för alla.
För att belysa dessa aktuella frågor arrangerar landstinget en konferens i
Umeå den 25-26 maj.

Hur har vi det med tillgängligheten i våra olika kulturverksamheter i
Västerbottens län? Hur jobbar andra kulturinstitutioner i Sverige med att
vara till för alla människor?

Konferensen, som har lockat ett 60-tal deltagare, äger rum på Folkets hus i
centrala Umeå. Deltagarna representerar olika verksamhetsområden, bl.a.
bibliotek, opera, teater, museer, sjukvård, skolor, socialtjänst samt
handikapprörelsen i Västerbottens län.

Under de två dagarna kommer lokala, regionala och nationella föreläsare och
verksamheter att informera och förhoppningsvis också inspirera deltagarna i
det fortsatta tillgänglighetsarbetet.

Bland de externa medverkande kan nämnas Täppas Fogelberg, Share Music
Sweden samt Niklas Hyland.

Konferensen arrangeras av landstingets länsbiblioteket i Västerbotten,
AudioIndex - det talande biblioteket -  i samarbete med länskonsulenterna
för konst och dans.

Kontaktperson för media under konferensdagarna är bibliotekskonsulent Pia
Brinkfeldt, Länsbiblioteket i Västerbotten, telefon 073-562 43 75.

Ämnen

Regioner

Kontakter

Thomas Jonsson

Thomas Jonsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp 070-612 18 48
Petra Olgarsson

Petra Olgarsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 073-091 48 87
Daniel Marklund

Daniel Marklund

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 076- 100 34 07
Thomas Hartman

Thomas Hartman

Presskontakt Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-666 49 95

Jessica Larsson Svanlund

Presskontakt Samordnare sammanhållningspolitik, Externa relationer och strategisk platsutveckling Regional utveckling 070-773 49 95
Anja Hansen Knutsson

Anja Hansen Knutsson

Presskontakt Forskningsfrågor 070-685 72 33
Gabriella Bandling (föräldraledig)

Gabriella Bandling (föräldraledig)

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, pressansvarig

Region Västerbotten

Region Västerbotten drivs av att skapa en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, verka i, besöka och samarbeta med. Vi visar hur god hälsa och hållbar utveckling hänger ihop och verkar för att de stärker varandra. Vårt uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Vi erbjuder också universitetssjukvård för norra Sverige med spetsforskning nationellt och internationellt.

Region Västerbotten
Regionens hus, Köksvägen 11
90189 Umeå
Sverige