Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Informationsdag om hiv och aids i Umeå


Med anledning av Internationella Aidsdagen (World AIDS Day) den 1 december anordnas en informationsdag i Umeå om hiv och aids. 

Elever från utvalda klasser i Umeå har bjudits in till en informationsdag på temat hiv och aids. Övriga intresserade hälsas också välkomna att delta under dagen där bland annat en hiv-positiv man berättar om hur det är att leva med hiv. 

Arrangörer är FoUU-staben och STI-gruppen vid Västerbottens läns landsting i samverkan med Kris i Umeå (kriminellas revansch i samhället) och föreningen Röda Bandet. 

Tid: måndag 1 december, kl. 09.00-12.00 
Plats: Umeå stadskyrka 

Program 
09.00-09.15         Inledning. Kristina Edström (KRIS-Umeå), Roxane Poozesh (Röda Bandet), Eva-Britt Carlsten (FoUU-staben) 
09.20-09.40         Hiv/aids i 25 år. Kerstin Granberg Lundgren, STI-gruppen 
09.40-10.00         Fika 
10.00-10.10         Några ord. Mattias (präst) tillsammans med Ammar (imam) 
10.10-11.10         "Att leva med hiv". Hans från posithiva gruppen berättar 
11.10-11.20         Möjlighet att ställa frågor till Hans 
11.20-12.00         Avslutning med utlottning av biocheckar m.m. Jessica och Anna (socionomstudenter Umeå universitet) 

Övriga aktiviteter under världsaidsdagen 
För att uppmärksamma Internationella Aidsdagen kommer RFSL Umeå att ha ett café i sin lokal (Östra kyrkogatan 14 a) måndag den 1 december, kl. 19.00. Välkommen att prata säkrare sex, hiv och spela spelet "Stop Talk Listen". RFSL Umeå bjuder även sina medlemmar på smörgåstårta, icke medlemmar betalar 20 kr. 

Välkommen! 

För mer information 
Eva-Britt Carlsten, projektsamordnare, FoUU-staben, Västerbottens läns landsting, tfn 090-785 72 10
Kerstin Granberg Lundgren, kurator, Hud- och STD-kliniken, Norrlands universitetssjukhus, tfn 090-785 20 56 
Kristina Edström, ordförande, KRIS Umeå, tfn 073-688 19 58 

Fakta 
Internationella Aidsdagen (World AIDS Day) ägde rum för första gången den 1 december 1988. Det är en internationell dag som initierades av FN för att uppmärksamma den globala hivepidemin och offren den skördat. 

Internationella Aidsdagen finns också för att påminna om att kampen mot aids lång ifrån är över. Cirka 34 miljoner människor i världen lever, enligt UNAIDS (FN:s samlade program för hiv/aids-insatser), med hiv. I Västerbotten lever idag ca 100 personer med hiv. 

Västerbottens läns landsting har en lång tradition av förebyggande insatser mot hiv/aids och STI (Sexually Transmittable Infections = sexuellt överförbara infektioner). Landstingets STI-grupp, Smittskyddsenheten, länets ungdomsmottagningar, samordningsbarnmorskan och projektsamordnaren för hiv/STI-prevention vid FoUU-staben arbetar både enskilt och tillsammans i syfte att minska smittspridning av hiv/STI och motverka oönskade graviditeter. Detta arbete sker ofta i samarbete med ideella organisationer. 

Ämnen

Regioner


Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker.  Till bildbanken

Kontakter

Gabriella Bandling

Gabriella Bandling

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, pressansvarig 073-049 46 53
Thomas Jonsson

Thomas Jonsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp 070-612 18 48
Thomas Hartman

Thomas Hartman

Presskontakt Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-666 49 95
Anja Hansen Knutsson

Anja Hansen Knutsson

Presskontakt Presskontakt Kliniskt forskningscentrum, FoU-staben 070-685 72 33

Jessica Larsson Svanlund

Presskontakt Samordnare sammanhållningspolitik, Externa relationer och strategisk platsutveckling Regional utveckling 070-773 49 95

Region Västerbotten

Region Västerbotten drivs av att skapa en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, verka i, besöka och samarbeta med. Vi visar hur god hälsa och hållbar utveckling hänger ihop och verkar för att de stärker varandra. Vårt uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Vi erbjuder också universitetssjukvård för norra Sverige med spetsforskning nationellt och internationellt.

Region Västerbotten
Regionens hus, Köksvägen 11
90189 Umeå
Sverige