Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

​Ingen ökad smittspridning på Campus Umeå vid terminsstart

När resultaten nu sammanställts av Folkhälsomyndigheten står det klart att förekomsten av covid-19 bland studenter och medarbetare på Campus Umeå var mycket låg vid terminsstart och att smittspridningen heller inte ökade när undervisningen återigen blev campusbaserad med inresande från hela landet.

För att öka kunskapen om hur covid-19 sprids undersöktes förekomsten av sjukdomen bland studenter och medarbetare under perioden 31 augusti-14 september i en så kallad prevalensundersökning. Alla studenter och medarbetare med svenskt personnummer som befann sig vid Campus Umeå vid terminsstart erbjöds delta i undersökningen, som omfattade egenprovtagning för covid-19 vid ett eller två tillfällen, samt enkätfrågor som besvarades i samband med provtagning.

Endast 6 av de 9907 individer som deltog hade en aktiv infektion med covid-19 under nämnd tidsperiod. Dessa fick information om vilka restriktioner och förhållningsregler som gäller. De kontaktades också av läkare och smittspårning gjordes. En av effekterna av smittspårning är att bryta smittkedjor.

– Det är värdefullt för Umeå universitet och för andra lärosäten att veta att smittspridningen inte ökade vid terminsstarten. Det verkar gå att kombinera ett campus som sjuder av liv och erbjuder undervisning med att hålla tillbaka smittspridning, när den också avtar i det omgivande samhället, säger Anders Johansson, projektledare för studien och hygienöverläkare i Region Västerbotten.

– Det är mycket glädjande att vi har hittat så få fall och att vi inte ser tecken till någon ökning under undersökningen. Men det är fortsatt lika viktigt att följa rekommendationerna för att motverka smittspridning framöver. Studenter och personal som får symtom ska stanna hemma och hänvisas till Region Västerbottens erbjudande om provtagning, säger Stephan Stenmark, smittskyddsläkare i Region Västerbotten.

6703 av 9907 lämnade i prov vid två olika tillfällen. Ungefär två tredjedelar av deltagarna var studenter och resterande medarbetare. Drygt hälften av deltagarna var födda på 1990-talet. Nästan alla deltagare hade de senaste två veckorna befunnit sig i Sverige och ungefär 40 % utanför Västerbotten.

– Vi är glada att så många studenter och medarbetare deltagit. 16 000 provtagningar har genomförts, vilket är en bra siffra med tanke på att många fortfarande jobbar och studerar hemifrån, säger Anders Johansson.

Undersökningen genomfördes på uppdrag av Folkhälsomyndigheten av Region Västerbotten, Umeå universitet och Försvarsmakten. Analyserna genomfördes på Nationellt pandemicenter i Stockholm.

Mer detaljerade resultat, inklusive de från den symtomenkät som deltagarna besvarade, kommer framöver att presenteras i rapportform av Folkhälsomyndigheten.

Mer information på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Egenprovtagning i Västerbotten på 1177.se

Mer information

Anders Johansson
Hygienöverläkare, projektledare
Region Västerbotten
090-785 17 32, 070-359 08 30

Stephan Stenmark
Smittskyddsläkare
Region Västerbotten
090-785 14 00, 070-969 51 40

Presskontakt

Anja Knutsson
Kommunikationsstaben
Region Västerbotten
070-685 72 33

Ämnen

Taggar

Regioner


Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker.  Till bildbanken

Presskontakt

Presskontakt rörande coronafrågor

Presskontakt regionvasterbotten.se/coronavirus/aktuellt-vardlage-i-region-vasterbotten-covid-19 090-785 71 70, 090-785 71 75
Thomas Jonsson

Thomas Jonsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp 070-612 18 48
Ulrika Johansson

Ulrika Johansson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 070-582 70 62
Gabriella Bandling

Gabriella Bandling

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 073-049 46 53
Per Strömbro

Per Strömbro

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, Skellefteå 072-5540595
Anja Hansen Knutsson

Anja Hansen Knutsson

Presskontakt Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 070-6857233
Micaela Löwenhöök

Micaela Löwenhöök

Presskontakt Regionala utvecklingsfrågor, opinionsbildning +46 (0)70- 316 37 01
Cecilia Stenström

Cecilia Stenström

Presskontakt Forskningsfrågor 072-453 03 59
Thomas Hartman

Thomas Hartman

Presskontakt Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-666 49 95
Malin Åberg

Malin Åberg

Presskontakt Kommunikationsdirektör 070-240 91 55