Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Intrång i landstingets patientjournaler

Vid loggkontroller i journalsystemet har det uppdagats att en anställd obehörigt tagit del av ett flertal journaler utan att vara delaktig i vården av patienterna. När frågan blev känd startades en intern utredning omgående. Vid senare kontroll väcktes dock misstanke om att den anställde vid ytterligare ett tillfälle olovligt tagit del av en journal.

Polisanmälan är gjord och tillsvidare, under pågående utredning, tjänstgör den misstänkte medarbetaren med begränsad behörighet till journalsystemet.

- Jag ser mycket allvarligt på det som inträffat. Vi har i landstinget tydliga riktlinjer för patientjournalsystemet och vi är noga med att våra medarbetare har kunskap om förutsättningarna för att få ta del av en patientjournal. Det sker också regelbundet uppföljning genom loggkontroller, säger chefsläkare Jan-Gunnar Sjödin.

För ytterligare information, kontakta:
Jan-Gunnar Sjödin, Chefsläkare 090-785 74 85, 070-348 24 82


Hälsningar
Ulrika Persson, Informatör
Informationsfunktionen
Västerbottens läns landsting
090-785 70 62, 070-582 70 62

Ämnen

Regioner


Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker.  Till bildbanken

Kontakter

Gabriella Bandling

Gabriella Bandling

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, pressansvarig 073-049 46 53
Thomas Jonsson

Thomas Jonsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp 070-612 18 48
Thomas Hartman

Thomas Hartman

Presskontakt Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-666 49 95
Anja Hansen Knutsson

Anja Hansen Knutsson

Presskontakt Presskontakt Kliniskt forskningscentrum, FoU-staben 070-685 72 33

Jessica Larsson Svanlund

Presskontakt Samordnare sammanhållningspolitik, Externa relationer och strategisk platsutveckling Regional utveckling 070-773 49 95

Region Västerbotten

Region Västerbotten drivs av att skapa en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, verka i, besöka och samarbeta med. Vi visar hur god hälsa och hållbar utveckling hänger ihop och verkar för att de stärker varandra. Vårt uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Vi erbjuder också universitetssjukvård för norra Sverige med spetsforskning nationellt och internationellt.

Region Västerbotten
Regionens hus, Köksvägen 11
90189 Umeå
Sverige