Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Ja till ny finansiering av landstingens gemensamma försäkringsbolag

Landstingsstyrelsen har idag, måndag, haft ett extra sammanträde för att bl.a. ta ställning till ett förslag till framtida finansiering av Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag, LÖF. Här följer en sammanfattning av styrelsens beslut.

Ja till förslag till framtida finansiering av landstingens gemensamma försäkringsbolag

Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag, LÖF, försäkrar landstingens, regionernas och Gotlands kommuns ansvarighet gentemot patienter som skadas i samband med hälso- och sjukvård. Bolaget står under Finansinspektionens tillsyn.

Men nu har Finansinspektionen meddelat att LÖF riskerar att förlora rätten att fungera som försäkringsbolag om man inte gör vissa förändringar när det gäller sättet att finansiera verksamheten.

Det handlar bl.a. om att landstingens skuld till försäkringsbolaget måste formaliseras och att skulden ska beläggas med ränta. Landstingens sammanlagda skuld till försäkringsbolaget uppgår till sex miljarder kronor.

Styrelsen för LÖF har utrett olika alternativ och funnit att den modell som är bäst lämpad för att klara Finansinspektionens krav är att införa reverser.

För landstingen innebär det att skuldbeloppet formaliseras genom skuldebrev. Att införa dessa reverser påverkar dock inte landstingens ekonomi.

För att landstingens skuld till LÖF inte längre ska öka, kommer den årliga skuldökningen till försäkringsbolaget, cirka 300 miljoner kr per år, att ersättas med inbetalningar till LÖF.

Vad innebär då förändringen ekonomiskt för Västerbottens läns landsting?

Landstingets skuld till försäkringsbolaget den 31 december 2010 kommer att vara 174,6  miljoner kr. Ett år senare är skulden 182,9 miljoner för att den sista december 2012 uppgå till totalt 191,2 miljoner kr.

Skuldökningen för 2011 beräknas medföra en kostnad för landstinget på 8,3 miljoner kr. Till detta kommer räntan,  som uppgår till totalt 5,5 miljoner kronor.

För 2012 beräknas skuldökningen medföra en kostnad för landstinget på 8,3  miljoner kr. Till detta tillkommer räntan med 6 miljoner kr.

Från 2013 och framåt blir det enbart den årliga räntekostnaden på cirka 6,4 miljoner kr som belastar landstingets resultat.

Den premie som landstinget betalar till försäkringsbolaget uppgår till 19,4 miljoner kr (år 2011), 20,2 miljoner (2012), 21 miljoner (2013) och 21,9 miljoner kronor för år 2014.

Landstingsstyrelsen har nu beslutat att tillstyrka förslaget till framtida finansiering av försäkringsbolagets verksamhet. Landstingets formella beslut tas vid kommande fullmäktigesammanträde.

Försäkringsbolaget kommer att fatta det formella beslutet om förändringen på en extra bolagsstämma. Landstingets ombud på denna stämma är landstingsråden Levi Bergström och Olle Edblom.

Mer information lämnas av redovisningschef Nils-Erik Edström, 090-785 72 24.

Ny ledamot i personalutskottet

Centerpartisten Gunnar Hörnlund från Hörnsjö, Nordmaling, har utsetts till ny ledamot i landstingsstyrelsens personalutskott fram till sista december i år. Han efterträder partikollegan Sture Andersson, Burträsk, som, på egen begäran har blivit befriad från samtliga sina politiska uppdrag i landstinget.

Vill ni ha några politiska kommentarer till besluten är media vä'lkomna att kontakta landstingsstyrelsens presidium:

Levi Bergström (S), 070-652 37 99
Olle Edblom (C), 070-564 44 65
Maria Grip (V), 073-056 69 00.

Ämnen

Regioner


Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker. Till bildbanken

Kontakter

Thomas Jonsson

Thomas Jonsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp 070-612 18 48
Petra Olgarsson

Petra Olgarsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 073-091 48 87
Daniel Marklund

Daniel Marklund

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 076- 100 34 07
Thomas Hartman

Thomas Hartman

Presskontakt Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-666 49 95

Jessica Larsson Svanlund

Presskontakt Samordnare sammanhållningspolitik, Externa relationer och strategisk platsutveckling Regional utveckling 070-773 49 95
Anja Hansen Knutsson

Anja Hansen Knutsson

Presskontakt Presskontakt Kliniskt forskningscentrum, FoU-staben 070-685 72 33
Gabriella Bandling (föräldraledig)

Gabriella Bandling (föräldraledig)

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, pressansvarig

Region Västerbotten

Region Västerbotten drivs av att skapa en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, verka i, besöka och samarbeta med. Vi visar hur god hälsa och hållbar utveckling hänger ihop och verkar för att de stärker varandra. Vårt uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Vi erbjuder också universitetssjukvård för norra Sverige med spetsforskning nationellt och internationellt.

Region Västerbotten
Regionens hus, Köksvägen 11
90189 Umeå
Sverige