Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Konsekvenser av Vårdförbundets nya varsel

Vårdförbundet har varslat om utökade stridsåtgärder från och med måndagen den 5 maj klockan 12.00. Stridsåtgärderna innebär att verksamheten påverkas kraftigt. Bland annat skjuts en stor del planerade besök och behandlingar upp till efter konflikten. Det nya varslet omfattar delar av verksamheten vid hälsocentralerna i länet, vid kirurg-ortopedmottagningen på Skellefteå lasarett och vid kliniskt fysiologiska laboratoriet vid Hjärtcentrum på Norrlands universitetssjukhus. - Genom det nya varslet kommer längre väntetider att uppstå vid mottagningsbesök på hälsocentralerna, akutmottagningarna och vid sjukvårdsrådgivningen, säger Leif Persson, biträdande chef för närsjukvården. - I Skellefteå kommun är även korttidsboenden varslade om strejk från och med den 5 maj. Detta tillsammans med strejkvarslet mot primärvården och en redan hög beläggning på Skellefteå lasarett gör att vårdplatssituationen kan bli ansträngd, säger Britt-Inger Högberg, tf chef för närsjukvården och samordnare för Skellefteå lasarett. Stridsåtgärderna påverkar också framkomligheten per telefon till hälsocentralerna. Någon rådgivning och tidbokning via telefonuppringningssystemet kommer inte att kunna ske. Personer som är i behov av rådgivning vid sjukdom eller skada ska i första hand ringa Sjukvårdsrådgivningen, 090-785 11 77. Vid allvarlig akut skada eller sjukdom ska man som vanligt ringa 112. - Det är viktigt att påpeka att det är distrikts-/sjuksköterskorna som är uttagna i strejk. Sjuksköterskeuppgifter som är undantagna är sjukdomstillstånd av allvarligare karaktär, hemsjukvård, barnhälsovård och mödrahälsovård. Övrig verksamhet berörs inte av varslet och fungerar som vanligt men med vissa störningar, säger Leif Persson. Den som är i behov av brådskande läkarbedömning vänder sig direkt till sin hälsocentral. Mer information om vad som gäller för respektive hälsocentral kommer att finnas i annonser och på hälsocentralernas hemsidor. Patienter som får sina tider avbokade p g a konflikten kommer att få meddelande om detta per telefon eller brev och kommer senare att få en ny tid. Sjukstugorna i inlandet, Medicinkonsulten i Lycksele, Hälsogemenskapen i Jörn, Citymottagningen, Dragonens hälsocentral och Jarl Kollbergs mottagning i Umeå berörs inte av konflikten. Konsekvenser av pågående varsel Sedan 1½ vecka pågår en konflikt vid länets röntgen- och operationsavdelningar samt blodcentraler. En stor mängd patienter har fått sina undersökningar och operationer framskjutna, där det utifrån medicinska aspekter bedömts vara möjligt. För de patienter där röntgenundersökningar respektive operationer är högt prioriterade har dessa genomförts, men i allt större omfattning med hjälp av skyddsarbete. 60-65% av operationerna har skjutits upp och 50% av röntgenundersökningarna. En kontinuerlig dialog och förhandlingar förs med Vårdförbundet för att stärka bemanningen på vissa enheter för att klara patientsäkerheten. Vårdförbundet har gjort ett tillbakadragande av varslet vid länets blodcentraler fr o m den 6 maj. Information lämnas av Leif Persson, biträdande chef för närsjukvården, 070-543 46 33 Jan-Gunnar Sjödin, chefläkare, 090-785 74 85, 070-348 24 82 Margit Håkansson, chef diagnostik och medicinsk service (bl a röntgen, lab och blodcentraler), telefon, 090-785 74 48, 070-355 28 22 Ann-Christin Sundberg, chef specialiserad sjukhusvård, 070-514 45 32, 090785 70 85 (bl a operation) Britt-Inger Högberg, chef närsjukvården, 090-785 73 17, 070-348 22 02 Sven-Anders Strand, lönestrateg, personalstaben, 090-785 72 20

Ämnen

Regioner

Kontakter

Thomas Jonsson

Thomas Jonsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp 070-612 18 48
Petra Olgarsson

Petra Olgarsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 073-091 48 87
Daniel Marklund

Daniel Marklund

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 076- 100 34 07
Thomas Hartman

Thomas Hartman

Presskontakt Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-666 49 95

Jessica Larsson Svanlund

Presskontakt Samordnare sammanhållningspolitik, Externa relationer och strategisk platsutveckling Regional utveckling 070-773 49 95
Anja Hansen Knutsson

Anja Hansen Knutsson

Presskontakt Forskningsfrågor 070-685 72 33
Gabriella Bandling (föräldraledig)

Gabriella Bandling (föräldraledig)

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, pressansvarig

Region Västerbotten

Region Västerbotten drivs av att skapa en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, verka i, besöka och samarbeta med. Vi visar hur god hälsa och hållbar utveckling hänger ihop och verkar för att de stärker varandra. Vårt uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Vi erbjuder också universitetssjukvård för norra Sverige med spetsforskning nationellt och internationellt.

Region Västerbotten
Regionens hus, Köksvägen 11
90189 Umeå
Sverige