Gå direkt till innehåll
​Kortare väntetider till läkarbesök och operation i Västerbotten

Pressmeddelande -

​Kortare väntetider till läkarbesök och operation i Västerbotten

Nyligen presenterades siffrorna för väntetider i hälso- och sjukvården för september 2019 som ligger till grund för de första utbetalningarna av den nya kömiljarden. Region Västerbotten är den enda region i landet som förbättrat tillgängligheten med 5 procentenheter eller mer både till specialistbesök och till åtgärder. Därmed får man full pott av kömiljardmedlen.

Under det senaste året har det gjorts en särskild satsning för att korta väntetiderna till specialiserad vård i Region Västerbotten. Insatserna har varierat från extramottagningar och operationer till uppdatering av väntelistor.

Väntetiderna för besök inom den planerade specialiserade vården i länet har förbättrats med 6 procentenheter jämfört med september 2018. Kötiden till operationer och utprovning av hörapparat har förbättrats med 12 procentenheter under perioden. Detta innebär att Västerbotten mer än väl uppfyller kriterierna för att få ersättning från kömiljarden. Exakt hur många miljoner kronor det rör sig om är ännu inte klart.

– Det är mycket glädjande att de insatser som medarbetarna gjort det senaste året har lett till kortare väntetider för många patienter. Att dessa ansträngningar lett till att vi nu får en stor andel av den så kallade kömiljarden, regeringens satsning för att korta vårdköer, är naturligtvis välkommet i vårt tuffa ekonomiska läge, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Brita Winsa.

De preliminära tillgänglighetssiffrorna för oktober månad är också de fortsatt positiva för Region Västerbottens del.

– Det ger oss ett bra utgångsläge att kunna hålla i detta arbete. Väntetiderna till läkarbesök och operationer är en utmaning och ett område där vi måste fortsätta att förbättra oss, säger Brita Winsa.

Fakta kömiljarden

2019 års överenskommelse ”En ny och uppdaterad kömiljard” tecknades mellan SKL och regeringen i juni 2019. Den omfattar totalt 1,61 miljarder kronor.

80 procent av medlen är prestationsbundna. För att kunna ta del av stödet behöver regionerna visa på att de minskat väntetiderna i den specialiserade vården från hösten 2018 till hösten 2019. Medel betalas också ut till de regioner där minst 71 procent av patienterna kommer i kontakt med den specialiserade vården eller får en operation eller behandling inom 60 dagar. Utbetalningarna sker i december enligt regionernas rapporterade siffror för september, oktober respektive november.

Övriga 20 procent fördelas jämnt mellan regionerna, beräknat på antalet invånare.

Läs mer på SKL:s webbplats

Mer information
Brita Winsa, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Västerbotten, 090-785 72 52.

Presskontakt
Thomas Jonsson
Kommunikationsstaben
Region Västerbotten

Ämnen

Regioner


Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker.  Till bildbanken

Kontakter

Gabriella Bandling

Gabriella Bandling

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, pressansvarig 073-049 46 53
Thomas Jonsson

Thomas Jonsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp 070-612 18 48
Thomas Hartman

Thomas Hartman

Presskontakt Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-666 49 95
Malin Åberg

Malin Åberg

Presskontakt Kommunikationsdirektör 070-240 91 55
Cecilia Lindell

Cecilia Lindell

Presskontakt Strateg Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-254 57 37
Anja Hansen Knutsson

Anja Hansen Knutsson

Presskontakt Presskontakt Kliniskt forskningscentrum, FoU-staben 070-685 72 33

Region Västerbotten

Region Västerbotten drivs av att skapa en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, verka i, besöka och samarbeta med. Vi visar hur god hälsa och hållbar utveckling hänger ihop och verkar för att de stärker varandra. Vårt uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Vi erbjuder också universitetssjukvård för norra Sverige med spetsforskning nationellt och internationellt.

Region Västerbotten
Regionens hus, Köksvägen 11
90189 Umeå
Sverige