Gå direkt till innehåll
Förberedelser vid intensivvårdsavdelning för patienter med Covid-19 vid Norrlands universitetssjukhus. Foto: Klas Sjöberg/Region Västerbotten
Förberedelser vid intensivvårdsavdelning för patienter med Covid-19 vid Norrlands universitetssjukhus. Foto: Klas Sjöberg/Region Västerbotten

Pressmeddelande -

Läkemedel mot prostatacancer i ny studie om covid-19

Svenska forskare ska i en ny studie undersöka om ett läkemedel som används vid prostatacancer även kan användas för att behandla patienter med covid-19. Förhoppningen är att läkemedlet, som bland annat påverkar ett enzym som är viktigt vid både prostatacancer och coronainfektion, ska korta sjukdomsförloppet och minska behovet av intensivvård.

– Målet är att läkemedlet ska minska mängden coronavirus som kan ta sig in i lungcellerna genom att det motverkar processen bakom ett enzym, säger Andreas Josefsson som leder studien. Han är gruppledare vid Wallenberg Center för Molekylär Medicin, Umeå universitet och specialistläkare i urologi vid Region Västerbotten och Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg.

Risken att bli allvarligt sjuk i covid-19 har hittills visat sig vara markant högre för män än för kvinnor. Det talar för att det system som det aktuella läkemedlet verkar på kan ha betydelse för coronainfektionen. Läkemedlet Enzalutamid blockerar signaleringen av manligt könshormon, testosteron, vilket i sin tur påverkar bland annat enzymet TMPRSS2. Det är samma enzym som viruset SARS-CoV-2 behöver för att ta sig in i cellerna och göra skada i lungorna.

Data från Italien visar att bland män som behandlas med liknande läkemedel mot sin prostatacancer har betydligt färre drabbats av covid-19 än hos jämförbara grupper. Det finns också en möjlighet att testosteron i sig gör att immunförsvaret hos män är sämre på att hantera infektion av SARS-CoV-2, och att läkemedlet därför skulle kunna påverka även detta.

Studien kommer att genomföras frivilligt på inneliggande patienter som vårdas för covid-19 men som inte är så svårt sjuka att de behöver intensivvård. Patienterna i studien kommer att få läkemedlet i tablettform under fem dagar då de följs noga. Behandlingsresultatet ska sedan jämföras med en kontrollgrupp.

– Det här är ett läkemedel som vi är väl bekanta med, men som nu kommer användas i en ny situation. Därför är säkerheten väldigt viktig i studien, säger Andreas Josefsson.

Normalt ges läkemedlet som långtidsbehandling, och den korta behandlingstiden som nu är aktuell minskar riskerna för eventuella biverkningar. Uppföljning kommer att ske kontinuerligt under sex veckor och därefter efter ett halvår.

Studien Covidenza är ett samarbete mellan Umeå universitet, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, samt infektions- och urologiklinikerna på Norrlands universitetssjukhus i Umeå och på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg. Ytterligare sex regioner i Sverige har hittills uttryckt intresse av att delta, och sjukhusen i Malmö, Sundsvall och Jönköping är närmast att starta. Studien har kapacitet att rekrytera upp till 600 patienter.

– Vi har också nära samarbete internationellt med bland annat USA där liknande studier är på väg att starta och vi delar erfarenheter med varandra. Det är en glädjande samarbetsanda både globalt och mellan olika forskningsdiscipliner för att hitta läkemedel mot covid-19, säger Karin Welén, docent vid Sahlgrenska akademin, som tillsammans med Andreas Josefsson driver studien.

Studien har genomgått etikprövning och är godkänd av Läkemedelsverket. Region Västerbotten är huvudman för studien som stöds av berörda regioner, Wallenberg Centrum för Molekylär Medicin i Umeå samt läkemedelsföretaget Astellas Pharma. Läkemedelsföretaget medverkar dock inte i planeringen av studien eller i tolkningen av resultaten.

Kontakt:

Andreas Josefsson
Biträdande universitetslektor, urolog
Wallenberg Center för Molekylär Medicin
Umeå Universitet, Norrlands universitetssjukhus
Telefon: 070-380 53 95
E-mail: andreas.josefsson@umu.se

Karin Welén
Docent
Sahlgrenska Cancer Center
Institutionen för klinisk vetenskap, avdelningen för urologi
Göteborgs universitet
Telefon: 070-610 22 31
E-post: karin.welen@gu.se

Gemensam e-post till studien: covidenza@umu.se

Presskontakt:
Cecilia Stenström
Kommunikationsstaben
072-453 03 59
cecilia.stenstrom@regionvasterbotten.se

Ämnen

Kategorier

Regioner


Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker.  Till bildbanken

Presskontakt

Thomas Jonsson

Thomas Jonsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp 070-612 18 48
Petra Olgarsson

Petra Olgarsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, covid-19 (smittskydd, vaccination och provtagning) 073-091 48 87
Per Strömbro

Per Strömbro

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, Skellefteå 072-5540595

Molli Rosenström

Presskontakt Kommunikatör Hälso- och sjukvårdsfrågor 073-393 11 29
Micaela Löwenhöök

Micaela Löwenhöök

Presskontakt Regionala utvecklingsfrågor, opinionsbildning +46 (0)70- 316 37 01
Thomas Hartman

Thomas Hartman

Presskontakt Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-666 49 95
Malin Åberg

Malin Åberg

Presskontakt Kommunikationsdirektör 070-240 91 55
Cecilia Lindell

Cecilia Lindell

Presskontakt Strateg Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-254 57 37
Anja Hansen Knutsson

Anja Hansen Knutsson

Presskontakt Presskontakt Kliniskt forskningscentrum, FoU-staben 070-685 72 33

Region Västerbotten

Region Västerbotten drivs av att skapa en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, verka i, besöka och samarbeta med. Vi visar hur god hälsa och hållbar utveckling hänger ihop och verkar för att de stärker varandra. Vårt uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Vi erbjuder också universitetssjukvård för norra Sverige med spetsforskning nationellt och internationellt.

Region Västerbotten
Regionens hus, Köksvägen 11
90189 Umeå
Sverige