Skip to main content

​Lex Maria: Avled efter skada på matstrupen

Pressmeddelande   •   Sep 11, 2020 09:30 CEST

En patient kom akut till sjukhus med blodiga kräkningar. Hen stabiliserades med bland annat blodtransfusioner och genomgick sedan en gastroskopi.

Vid undersökningen sågs ett åderbråck i matstrupen och en stent sattes in. Då blödningen ändå inte var under kontroll bestämdes att patienten skulle flyttas till annat sjukhus. Inför transporten sattes en särskild sond in som en säkerhetsåtgärd.

Först när patienten röntgades dagen efter upptäcktes att sonden satts fel och matstrupen skadats. Trots åtgärder avled patienten efter en tids intensivvård.

___________________________________________________________________________

Region Västerbotten har utrett fallet och tagit fram åtgärder för att minska risken för upprepning. Därefter har ärendet anmälts till Inspektionen för vård och omsorg för granskning enligt lex Maria.

Lex Maria är en lag som innebär vissa skyldigheter för regionen som vårdgivare. Om en patient i hälso- och sjukvården drabbas av eller riskerar allvarlig skada eller sjukdom ska detta anmälas till Inspektionen för vård och omsorg. Syftet med lagen är att garantera säker vård och god kvalitet. Ett sätt att stärka vården är att lära av de misstag som görs.

Händelser som leder till anmälan har också ett allmänintresse. Därför skickar Region Västerbotten också ut ett pressmeddelande i samband med anmälan.

Mer information

Sonia Sundqvist
Chefläkare
Region Västerbotten
0910-77 18 29, 070-295 23 88

_______________________________________________________________________

Presskontakt

Anja Knutsson
Kommunikationsstaben
Region Västerbotten
070-685 72 33
anja.hansen.knutsson@regionvasterbotten.se

Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker.  Till bildbanken