Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Lex Maria: Avled i komplikationer efter skallskada

Mannen, som hade vissa men efter en tidigare stroke, ramlade och slog bakhuvudet i isen. Han undersöktes på akutmottagningen, där man emellertid bedömde hans trauma som milt och han fick åka hem igen.

Två dygn senare hittas mannen liggande på golvet. Han är då svårt medtagen och förs med ambulans till sjukhus. Där misstänker man stroke och hjärnröntgen visar också några mindre blödningar. Eftersom mannen visar tecken på uttorkning läggs han in för så kallad uppvätskning på intensivvårdsavdelning. Man misstänker också lunginflammation och sätter in intravenös behandling med antibiotika.

Efter uppvätskningen blir mannen bättre, äter och dricker själv och flyttas till vanlig avdelning för fortsatt vård. Där blir han dock sämre med hög feber och påverkad andning. Lungröntgen visar att den förtätning man tidigare observerat i lungan försämrats och han får på nytt antibiotika intravenöst och dessutom vattendrivande medicin.

Mannens tillstånd försämras igen. Kontrollröntgen visar inget nytillkommet och mannen läggs åter in för intensivvård, också denna gång kraftigt uttorkad. Vården i respirator förbättrar inte situationen. Man drar slutsatsen att mannens luftvägar skadats av uppkastningar och beslutar om fortsatt lindrande inriktning på vården. Kort tid därefter avlider mannen.

Kliniken har efter analys av händelsen föreslagit en rad åtgärder för att minska risken för att något liknande inträffar i framtiden. Chefläkaren har anmält ärendet för granskning enligt lex Maria.

Lex Maria är en lag som innebär vissa skyldigheter för landstinget som vårdgivare. Om en patient i hälso- och sjukvården drabbas av eller riskerar allvarlig skada eller sjukdom ska detta anmälas till Socialstyrelsen. Syftet med lagen är att garantera säker vård och god kvalitet. Ett sätt att stärka vården är att lära av de misstag som görs.

Händelser som leder till anmälan har också ett allmänintresse. Därför skickar landstinget också ut ett pressmeddelande i samband med anmälan.

För mer information:
Chefläkare Ulf Oscarson, Västerbottens läns landsting, telefon 0910-77 15 13 eller 070-348 15 13

 

 

Ämnen

Regioner


Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker. Till bildbanken

Kontakter

Thomas Jonsson

Thomas Jonsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp 070-612 18 48
Petra Olgarsson

Petra Olgarsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 073-091 48 87
Daniel Marklund

Daniel Marklund

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 076- 100 34 07
Thomas Hartman

Thomas Hartman

Presskontakt Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-666 49 95

Jessica Larsson Svanlund

Presskontakt Samordnare sammanhållningspolitik, Externa relationer och strategisk platsutveckling Regional utveckling 070-773 49 95
Anja Hansen Knutsson

Anja Hansen Knutsson

Presskontakt Presskontakt Kliniskt forskningscentrum, FoU-staben 070-685 72 33
Gabriella Bandling (föräldraledig)

Gabriella Bandling (föräldraledig)

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, pressansvarig

Region Västerbotten

Region Västerbotten drivs av att skapa en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, verka i, besöka och samarbeta med. Vi visar hur god hälsa och hållbar utveckling hänger ihop och verkar för att de stärker varandra. Vårt uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Vi erbjuder också universitetssjukvård för norra Sverige med spetsforskning nationellt och internationellt.

Region Västerbotten
Regionens hus, Köksvägen 11
90189 Umeå
Sverige