Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Lex Maria: Bedövningen tog dåligt

Bedövningen under det planerade kejsarsnittet tog dåligt. Kvinnan, vars första barn förlösts med ett akut kejsarsnitt, upplevde också detta andra ingrepp som mycket smärtsamt. Nu har chefläkaren anmält det inträffade till Socialstyrelsen för granskning enligt lex Maria.

Första barnet förlöstes alltså med akut snitt efter ett alltför svagt värkarbete. Den förlossningen gav den nyblivna mamman en hel del ångest, och när hon på nytt blev gravid fick hon därför regelbundna stödsamtal. I samråd med läkaren beslöts om ett nytt, denna gång planerat, kejsarsnitt. Men ryggbedövningen tog dåligt och trots att den kompletterades med lokalbedövning och sövning hade kvinnan svårt att återhämta sig.

Efter förlossningen träffade kvinnan både operatör och narkosläkare upprepade gånger för samtal. Hon fick också kontakt med kurator och psykolog. Eftersom händelsen kunnat medföra allvarlig skada för patienten lämnas ärendet nu för granskning till Socialstyrelsen. För att undvika att liknande händelser inträffar igen har kliniken sett över och skärpt sina rutiner för kontroll av bedövningar.

Lex Maria är en lag som innebär vissa skyldigheter för landstinget som vårdgivare. Om en patient i hälso- och sjukvården drabbas av eller riskerar allvarlig skada eller sjukdom ska detta anmälas till Socialstyrelsen. Syftet med lagen är att garantera säker vård och god kvalitet. Ett sätt att stärka vården är att lära av de misstag som görs.
Händelser som leder till anmälan har också ett allmänintresse. Därför skickar landstinget också ut ett pressmeddelande i samband med anmälan.

För mer information:
Chefläkare Gunnel Bäckström, telefon 0950-394 44 eller 070-397 05 61.

Vänliga hälsningar
Greti Ohlsson
Redaktör
090-785 18 52, 070-518 18 52

Informationsfunktionen
Västerbottens läns landsting
901 89 Umeå

Ämnen

Regioner


Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker.  Till bildbanken

Kontakter

Gabriella Bandling

Gabriella Bandling

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, pressansvarig 073-049 46 53
Thomas Jonsson

Thomas Jonsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp 070-612 18 48
Thomas Hartman

Thomas Hartman

Presskontakt Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-666 49 95
Anja Hansen Knutsson

Anja Hansen Knutsson

Presskontakt Presskontakt Kliniskt forskningscentrum, FoU-staben 070-685 72 33

Jessica Larsson Svanlund

Presskontakt Samordnare sammanhållningspolitik, Externa relationer och strategisk platsutveckling Regional utveckling 070-773 49 95

Region Västerbotten

Region Västerbotten drivs av att skapa en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, verka i, besöka och samarbeta med. Vi visar hur god hälsa och hållbar utveckling hänger ihop och verkar för att de stärker varandra. Vårt uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Vi erbjuder också universitetssjukvård för norra Sverige med spetsforskning nationellt och internationellt.

Region Västerbotten
Regionens hus, Köksvägen 11
90189 Umeå
Sverige