Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Lex Maria: Brast i information och uppföljning?

En tonårig pojke som matades med sond i hemmet blev undernärd. Nu ska den ansvariga kliniken se över sina rutiner för hur den följer upp behandling och informerar patienter. Händelsen anmäls också till Socialstyrelsen för granskning enligt lex Maria.

Den tonårige pojken, som har en psykisk störning, fick inte i sig tillräckligt med mat. För att motverka undernäring satte kliniken in en sond. Sondmatningen utfördes i pojkens hem. En månad senare uppstår problem med sonden som leder till att pojken blir gravt undernärd. Hans tillstånd förbättras när han blir inlagd på sjukhus och får näring direkt till magen.

En analys av händelsen visar att det var oklart vem som ansvarade för att följa upp sondmatningen. Det var inte heller tydligt för pojkens föräldrar till vem de skulle vända sig om problem uppstod.

Därför ska nu den ansvariga kliniken utarbeta tydligare rutiner för vem som har det medicinska ansvaret för enskilda patienter. Kliniken ser också över rutinerna för informationsöverföring mellan berörda verksamheter.

Lex Maria är en lag som innebär vissa skyldigheter för landstinget som vårdgivare. Om en patient i hälso- och sjukvården drabbas av eller riskerar allvarlig skada eller sjukdom ska detta anmälas till Socialstyrelsen. Syftet med lagen är att garantera säker vård och god kvalitet. Ett sätt att stärka vården är att lära av de misstag som görs.

Händelser som leder till anmälan har också ett allmänintresse. Därför skickar landstinget också ut ett pressmeddelande i samband med anmälan.

För mer information:
Chefläkare Ove Berglund, Västerbottens läns landsting, telefon 090-785 81 00 eller 070-546 11 44.

Vänliga hälsningar
Greti Ohlsson
Redaktör
090-785 18 52, 070-518 18 52

Informationsfunktionen
Västerbottens läns landsting
901 89 Umeå

Ämnen

Regioner


Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker. Till bildbanken

Kontakter

Thomas Jonsson

Thomas Jonsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp 070-612 18 48
Petra Olgarsson

Petra Olgarsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 073-091 48 87
Daniel Marklund

Daniel Marklund

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 076- 100 34 07
Thomas Hartman

Thomas Hartman

Presskontakt Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-666 49 95

Jessica Larsson Svanlund

Presskontakt Samordnare sammanhållningspolitik, Externa relationer och strategisk platsutveckling Regional utveckling 070-773 49 95
Anja Hansen Knutsson

Anja Hansen Knutsson

Presskontakt Presskontakt Kliniskt forskningscentrum, FoU-staben 070-685 72 33
Gabriella Bandling (föräldraledig)

Gabriella Bandling (föräldraledig)

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, pressansvarig

Region Västerbotten

Region Västerbotten drivs av att skapa en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, verka i, besöka och samarbeta med. Vi visar hur god hälsa och hållbar utveckling hänger ihop och verkar för att de stärker varandra. Vårt uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Vi erbjuder också universitetssjukvård för norra Sverige med spetsforskning nationellt och internationellt.

Region Västerbotten
Regionens hus, Köksvägen 11
90189 Umeå
Sverige