Skip to main content

Lex Maria: Cancerdiagnos fördröjdes

Pressmeddelande   •   Jul 17, 2019 13:10 CEST

En patient som skulle opereras för misstänkt cancer kallades inte till operation.

En patient som haft mångåriga besvär som kunde tyda på allvarlig sjukdom utreddes vid ett flertal tillfällen utan att man kunde konstatera allvarlig sjukdom. Då besvären kvarstod under flera år beslöts att en operation skulle genomföras. Men på grund av administrativa brister blev inte patienten kallad till operation.

Misstaget upptäcktes två år senare. Nya undersökningar genomfördes och misstänkte om allvarlig sjukdom stärkes. Patienten planerades åter för operation men inte heller denna gång kallades patienten. Detta upptäcktes först fyra år senare då patienten själv kontaktade sjukvården.

Vid förnyade undersökningar och operation konstateras att sjukdomen är spridd.

Fördröjningen har avsevärt minskat möjligheten till framgångsrik behandling och patienten bedöms ha utsatts för allvarlig vårdskada.

___________________________________________________________________________

Region Västerbotten har utrett fallet och tagit fram åtgärder för att minska risken för upprepning. Därefter har ärendet anmälts till Inspektionen för vård och omsorg för granskning enligt lex Maria.

Lex Maria är en lag som innebär vissa skyldigheter för regionen som vårdgivare. Om en patient i hälso- och sjukvården drabbas av eller riskerar allvarlig skada eller sjukdom ska detta anmälas till Inspektionen för vård och omsorg. Syftet med lagen är att garantera säker vård och god kvalitet. Ett sätt att stärka vården är att lära av de misstag som görs.

Händelser som leder till anmälan har också ett allmänintresse. Därför skickar Region Västerbotten också ut ett pressmeddelande i samband med anmälan.


Mer information:
Sofie Jacobsson
Chefläkare
Region Västerbotten
090-785 74 85 eller 070-695 27 79

Presskontakt
Madelene Holmgren
Kommunikationsstaben
Region Västerbotten
090-785 72 26

Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker.  Till bildbanken