Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Lex Maria: Fall från bår gav frakturerEn man anländer med ambulans till akutmottagningen. Ambulanssjuksköterskan är upptagen med att hålla mannens luftvägar fria och båren dras ut av den andre ambulanspersonalen. Patienten ramlar i golvet och ådrar sig käk- och ansiktsfrakturer.

Händelsen inträffade i september 2008. En ambulans hämtar en patient med kramper. Efter medicinering släpper krampen, men ambulanssjuksköterskan måste fortsatt upprätthålla fri luftväg under transporten.

I ambulanshallen begär man hjälp av personal från akuten för att ta ut båren ur ambulansen. Men ingen av personalen kan bistå då de är upptagna med andra svårt sjuka patienter. Båren dras ut av en person eftersom ambulanssjuksköterskan är kvar vid patientens huvudände. I detta moment faller mannen i golvet med bl. a. frakturer i ansikteskelettet och sårskador som följd. På grund av dessa skador blir mannen inlagd vid kirurgkliniken för vård och behandling med anledning av ansiktsskadorna.

För att undvika att liknande händelser upprepas genomförs en utredning med översyn av ambulansverksamhetens rutiner. Ärendet lämnas vidare till Socialstyrelsen för granskning enligt Lex Maria.

Lex Maria är en lag som innebär vissa skyldigheter för landstinget som vårdgivare. Om en patient i hälso- och sjukvården drabbas av eller riskerar alvarlig skada eller sjukdom ska detta anmälas till Socialstyrelsen. Syftet med lagen är att garantera säker vård och god kvalitet. Ett sätt att stärka vården är att lära av de misstag som görs.

Händelser som leder till anmälan har också ett allmänintresse. Därför skickar landstinget också ut ett pressmeddelande i samband med anmälan.

För mer information:
Chefläkare Jan-Gunnar Sjödin, Västerbottens läns landsting, telefon 090-785 74 85 eller 070-348 24 82

Ämnen

Regioner


Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker.  Till bildbanken

Kontakter

Gabriella Bandling

Gabriella Bandling

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, pressansvarig 073-049 46 53
Thomas Jonsson

Thomas Jonsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp 070-612 18 48
Thomas Hartman

Thomas Hartman

Presskontakt Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-666 49 95
Anja Hansen Knutsson

Anja Hansen Knutsson

Presskontakt Presskontakt Kliniskt forskningscentrum, FoU-staben 070-685 72 33

Jessica Larsson Svanlund

Presskontakt Samordnare sammanhållningspolitik, Externa relationer och strategisk platsutveckling Regional utveckling 070-773 49 95

Region Västerbotten

Region Västerbotten drivs av att skapa en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, verka i, besöka och samarbeta med. Vi visar hur god hälsa och hållbar utveckling hänger ihop och verkar för att de stärker varandra. Vårt uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Vi erbjuder också universitetssjukvård för norra Sverige med spetsforskning nationellt och internationellt.

Region Västerbotten
Regionens hus, Köksvägen 11
90189 Umeå
Sverige