Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Lex Maria: Fel diagnos på tumör

En man söker sjukvård för en snabbt växande knöl på kinden. Knölens utseende, röntgenundersökning och cellprov tyder på att mannen drabbats av en elakartad tumör i spottkörteln.

Man beslutar att operera bort tumören och mannen får veta att ingreppet sannolikt kräver att man också skär av ansiktsnerven. Operationen genomförs, nerven skärs av och mannen drabbas av en halvsidig ansiktsförlamning.

Undersökning efter operationen bekräftar att tumören är elakartad men av ett annat slag än man först misstänkt. Den är ett så kallat lymfom som kan behandlas med cellgift och strålning och som innebär en väsentligt bättre chans till överlevnad. Slutsatsen i efterhand blir alltså att den handikappande avskärningen av nerven inte hade behövt göras.

Chefläkaren konstaterar att patienten handlagts enligt rutinerna för hur man behandlar tumörer i spottkörteln. Utredningen före operation skedde på vedertaget sätt och tydde på en elakartad tumör som behövde opereras bort i sin helhet. Att förfina utredningen genom att skära bort en bit för grundligare analys var inte aktuellt. Just denna typ av tumör sprids lätt om man skär i den och chansen till bot minskar. Bedömningen byggde därför på diagnosen från cellprovet.

Slutsatsen blir att denna typ av misstag inte helt kan undvikas utan att öka risken för dödsfall. Utredningen visar dock att kommunikationen mellan diagnostiker och kliniskt verksamma läkare kan förbättras. Samma gäller kommunikationen med patienterna.

Landstinget har efter att ha utrett fallet och tagit fram åtgärder för att minska risken för upprepning anmält ärendet till Socialstyrelsen för granskning enligt lex Maria.

Lex Maria är en lag som innebär vissa skyldigheter för landstinget som vårdgivare. Om en patient i hälso- och sjukvården drabbas av eller riskerar allvarlig skada eller sjukdom ska detta anmälas till Socialstyrelsen. Syftet med lagen är att garantera säker vård och god kvalitet. Ett sätt att stärka vården är att lära av de misstag som görs.

Händelser som leder till anmälan har också ett allmänintresse. Därför skickar landstinget också ut ett pressmeddelande i samband med anmälan.

För mer information: Chefläkare Ulf Segerberg, Västerbottens läns landsting, telefon 090-785 73 28 eller 070-688 84 40

Ämnen

Regioner


Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker.  Till bildbanken

Presskontakt

Gabriella Bandling

Gabriella Bandling

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, pressansvarig 073-049 46 53
Thomas Jonsson

Thomas Jonsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp 070-612 18 48
Petra Olgarsson

Petra Olgarsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, covid-19 (smittskydd, vaccination och provtagning) 073-091 48 87
Per Strömbro

Per Strömbro

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, Skellefteå 072-5540595
Thomas Hartman

Thomas Hartman

Presskontakt Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-666 49 95
Malin Åberg

Malin Åberg

Presskontakt Kommunikationsdirektör 070-240 91 55
Cecilia Lindell

Cecilia Lindell

Presskontakt Strateg Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-254 57 37
Anja Hansen Knutsson

Anja Hansen Knutsson

Presskontakt Presskontakt Kliniskt forskningscentrum, FoU-staben 070-685 72 33

Region Västerbotten

Region Västerbotten drivs av att skapa en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, verka i, besöka och samarbeta med. Vi visar hur god hälsa och hållbar utveckling hänger ihop och verkar för att de stärker varandra. Vårt uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Vi erbjuder också universitetssjukvård för norra Sverige med spetsforskning nationellt och internationellt.

Region Västerbotten
Regionens hus, Köksvägen 11
90189 Umeå
Sverige