Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Lex Maria: Fick allvarlig infektion efter att ha dragit ut en tand

En patient fick nerv- och vävnadsskador i ansiktet och käken som en följd av infektioner, efter att ha dragit ut en tand.

Vid ingreppet användes en kirurgisk teknik som kan ha orsakat spridning av bakterier.

Några dagar efter ingreppet fick patienten feber och hade ont i munnen. Hen hade svårt att svälja, äta och dricka och hen sökte därför vård på kliniken där ingreppet hade gjorts.

Patienten genomgick en undersökning och fick antibiotika. Senare på kvällen fick patienten hög feber och omfattande svullnader i mun och svalg och sökte sig till en akutmottagning i länet.

Fria luftvägar skapades hos patienten via intubering i respirator. Varbildningar i området hade bildats. Tre operationer genomfördes innan sjukdomsförloppet kunde vändas och patientens tillstånd hade förbättrats.

Patienten fick nerv- och vävnadsskador i ansikte och käke som en följd av infektionen och behandlingarna. Risk för bestående framtida skador finns. Händelsen bedöms ha medfört en allvarlig vårdskada.

___________________________________________________________________________

Region Västerbotten har utrett fallet och tagit fram åtgärder för att minska risken för upprepning. Därefter har ärendet anmälts till Inspektionen för vård och omsorg för granskning enligt lex Maria.

Lex Maria är en lag som innebär vissa skyldigheter för regionen som vårdgivare. Om en patient i hälso- och sjukvården drabbas av eller riskerar allvarlig skada eller sjukdom ska detta anmälas till Inspektionen för vård och omsorg. Syftet med lagen är att garantera säker vård och god kvalitet. Ett sätt att stärka vården är att lära av de misstag som görs.

Händelser som leder till anmälan har också ett allmänintresse. Därför skickar Region Västerbotten också ut ett pressmeddelande i samband med anmälan.

Mer information
Ulf Söderström
Cheftandläkare
Region Västerbotten
070-389 42 40
_______________________________________________________________________

Presskontakt
Lotta Norlander
Kommunikationsstaben
Region Västerbotten
090-785 70 89
lotta.norlander@regionvasterbotten.se

Ämnen

Regioner


Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker.  Till bildbanken

Presskontakt

Presskontakt rörande coronafrågor

Presskontakt
Thomas Jonsson

Thomas Jonsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp 070-612 18 48
Ulrika Johansson

Ulrika Johansson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 070-582 70 62
Gabriella Bandling

Gabriella Bandling

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 073-049 46 53
Per Strömbro

Per Strömbro

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, Skellefteå 072-5540595
Anja Hansen Knutsson

Anja Hansen Knutsson

Presskontakt Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 070-6857233
Micaela Löwenhöök

Micaela Löwenhöök

Presskontakt Regionala utvecklingsfrågor, opinionsbildning +46 (0)70- 316 37 01
Cecilia Stenström

Cecilia Stenström

Presskontakt Forskningsfrågor 072-453 03 59
Thomas Hartman

Thomas Hartman

Presskontakt Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-666 49 95
Malin Åberg

Malin Åberg

Presskontakt Kommunikationsdirektör 070-240 91 55