Skip to main content

Lex Maria: Fördröjd handläggning av sköldkörtelförändring

Pressmeddelande   •   Jun 02, 2020 09:56 CEST

En patient sökte vård eftersom hen hade besvär av två knölar på halsen.

Patienten remitterades vidare då det fanns misstanke om cancer, men fick aldrig någon tid. Sju månader senare hörde patienten själv av sig och fick då tid hos specialist. Den undersökning som då gjordes gav inget tydligt svar och därefter fördröjdes vidare utredning. Ett år efter första besöket hos vården diagnosticerades patienten med en godartad sköldkörtelförändring.

Den fördröjda handläggningen har inte medfört någon vårdskada, men inneburit lång tid av oro och smärta för patienten.

___________________________________________________________________________

Region Västerbotten har utrett fallet och tagit fram åtgärder för att minska risken för upprepning. Därefter har ärendet anmälts till Inspektionen för vård och omsorg för granskning enligt lex Maria.

Lex Maria är en lag som innebär vissa skyldigheter för regionen som vårdgivare. Om en patient i hälso- och sjukvården drabbas av eller riskerar allvarlig skada eller sjukdom ska detta anmälas till Inspektionen för vård och omsorg. Syftet med lagen är att garantera säker vård och god kvalitet. Ett sätt att stärka vården är att lära av de misstag som görs.

Händelser som leder till anmälan har också ett allmänintresse. Därför skickar Region Västerbotten också ut ett pressmeddelande i samband med anmälan.

Mer information
Sofie Jacobsson
Chefläkare
Region Västerbotten
090-785 74 85, 070-695 27 79

_______________________________________________________________________

Presskontakt
Anja Knutsson
Kommunikationsstaben
Region Västerbotten
070-685 72 33
anja.hansen.knutsson@regionvasterbotten.se

Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker.  Till bildbanken