Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

​Lex Maria: Foster dog i magen

En förstföderska kommer tidigt på morgonen till en förlossningsavdelning i länet med värkar. Kvinnan, som är i graviditetsvecka 40, har vissa riskfaktorer i sin hälsa och medicinska besvär som gjort att hon följts kontinuerligt av mödravård och förlossningsvård under den avslutande delen av graviditeten. Hon har också upplevt minskade fosterrörelser.

Kvinnan kopplas till CTG som visar på en så kallad patologisk kurva. Även ultraljud indikerar avvikelser, men vårdpersonalen bedömer samtidigt resultaten som osäkra och vill diskutera fallet på rond för bedömning om hur man ska gå vidare. Bakjouren kontaktas två timmar efter ultraljudsundersökningen.

Kvinnan och hennes partner upplever att de fått bristfällig information kring resultaten av undersökningarna och blir oroliga. I samband med ett toalettbesök kopplas kvinnan bort från övervakningsutrustningen. När utrustningen sedan åter kopplas in kan inte fosterljudet längre avlyssnas. Vårdpersonalen gör ytterligare kontroller och konstaterar att fostret har dött.

___________________________________________________________________________

Region Västerbotten har utrett fallet och tagit fram åtgärder för att minska risken för upprepning. Därefter har ärendet anmälts till Inspektionen för vård och omsorg för granskning enligt lex Maria.

Lex Maria är en lag som innebär vissa skyldigheter för regionen som vårdgivare. Om en patient i hälso- och sjukvården drabbas av eller riskerar allvarlig skada eller sjukdom ska detta anmälas till Inspektionen för vård och omsorg. Syftet med lagen är att garantera säker vård och god kvalitet. Ett sätt att stärka vården är att lära av de misstag som görs.

Händelser som leder till anmälan har också ett allmänintresse. Därför skickar Region Västerbotten också ut ett pressmeddelande i samband med anmälan.

Mer information
​Bengt Andersson
Chefläkare
Region Västerbotten
073-0644328

___________________________________________________________________________

Presskontakt
Thomas Jonsson
Kommunikationsstaben
Region Västerbotten

Ämnen

Taggar

Regioner


Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker.  Till bildbanken

Presskontakt

Presskontakt rörande coronafrågor

Presskontakt regionvasterbotten.se/coronavirus/aktuellt-vardlage-i-region-vasterbotten-covid-19 090-785 71 70
Thomas Jonsson

Thomas Jonsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp 070-612 18 48
Ulrika Johansson

Ulrika Johansson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 070-582 70 62
Gabriella Bandling

Gabriella Bandling

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 073-049 46 53
Per Strömbro

Per Strömbro

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, Skellefteå 072-5540595
Anja Hansen Knutsson

Anja Hansen Knutsson

Presskontakt Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 070-6857233
Micaela Löwenhöök

Micaela Löwenhöök

Presskontakt Regionala utvecklingsfrågor, opinionsbildning +46 (0)70- 316 37 01
Cecilia Stenström

Cecilia Stenström

Presskontakt Forskningsfrågor 072-453 03 59
Thomas Hartman

Thomas Hartman

Presskontakt Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-666 49 95
Malin Åberg

Malin Åberg

Presskontakt Kommunikationsdirektör 070-240 91 55