Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Lex Maria: ​Sårinfektioner ledde till amputation

En äldre patient, som i ungdomen skadat sin ena fot, har under en längre tid dragits med besvär av sår på häl och fotrygg.

Foten läggs om av hemtjänsten men även vid hälsocentralen i den kommun där patienten är hemmahörande. Såren är svårläkta och besvären förvärras. Smärtan gör att patienten till slut behöver rullstol för att förflytta sig. Patienten skrivs in i den kommunala hemsjukvården och får efter en tid plats vid ett korttidsboende.

I samband med kraftig försämring läggs patienten in på sjukhus. En kärlröntgen visar på en allvarlig förträngning av en artär i underbenet och att ett kärlkirurgiskt ingrepp inte är möjligt. En vecka senare amputeras benet och patienten är därefter i princip smärtfri.

Vid analys av processen konstateras att det är svårt att bedöma om ett annorlunda omhändertagande hade kunnat motverka behovet av amputation. Men, på grund av otydlighet i överföring till hemsjukvården, brister i rutiner kring behandling och i kommunikationen mellan kommunens och hälsocentralens vårdpersonal, blev infektionen mer långdragen.

___________________________________________________________________________

Region Västerbotten har utrett fallet och tagit fram åtgärder för att minska risken för upprepning. Därefter har ärendet anmälts till Inspektionen för vård och omsorg för granskning enligt lex Maria.

Lex Maria är en lag som innebär vissa skyldigheter för regionen som vårdgivare. Om en patient i hälso- och sjukvården drabbas av eller riskerar allvarlig skada eller sjukdom ska detta anmälas till Inspektionen för vård och omsorg. Syftet med lagen är att garantera säker vård och god kvalitet. Ett sätt att stärka vården är att lära av de misstag som görs.

Händelser som leder till anmälan har också ett allmänintresse. Därför skickar Region Västerbotten också ut ett pressmeddelande i samband med anmälan.

Mer information
Nino Bracin
Chefläkare
Region Västerbotten
090-785 73 28, 070-380 49 99
_______________________________________________________________________

Presskontakt
Thomas Jonsson
Kommunikationsstaben
Region Västerbotten

Ämnen

Kategorier

Regioner


Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker.  Till bildbanken

Kontakter

Thomas Jonsson

Thomas Jonsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp 070-612 18 48
Petra Olgarsson

Petra Olgarsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 073-091 48 87
Daniel Marklund

Daniel Marklund

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 076- 100 34 07
Thomas Hartman

Thomas Hartman

Presskontakt Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-666 49 95

Jessica Larsson Svanlund

Presskontakt Samordnare sammanhållningspolitik, Externa relationer och strategisk platsutveckling Regional utveckling 070-773 49 95
Anja Hansen Knutsson

Anja Hansen Knutsson

Presskontakt Presskontakt Kliniskt forskningscentrum, FoU-staben 070-685 72 33
Gabriella Bandling (föräldraledig)

Gabriella Bandling (föräldraledig)

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, pressansvarig

Region Västerbotten

Region Västerbotten drivs av att skapa en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, verka i, besöka och samarbeta med. Vi visar hur god hälsa och hållbar utveckling hänger ihop och verkar för att de stärker varandra. Vårt uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Vi erbjuder också universitetssjukvård för norra Sverige med spetsforskning nationellt och internationellt.

Region Västerbotten
Regionens hus, Köksvägen 11
90189 Umeå
Sverige