Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Lex Maria: Skador efter missad kontakt med tandvården

När den tolvårige pojken kom till en av länets folktandvårdskliniker konstaterade man att det saknades dokumentation av tidigare besök. Pojken hade då varit bosatt i länet i åtta år.

Undersökningen visade dålig munhygien, plack, blödande tandkött, kariesangrepp och en bettavvikelse. Man kunde dock inte utifrån röntgenbilderna bedöma hur anlagen för pojkens permanenta tänder såg ut.

Han får tid för lagning och kontroll av bettet men uteblir från några av de avtalade tiderna. När han får värk från en kindtand söker han akut och remitteras för rotbehandling till specialisttandvården. Där gör man en kompletterande röntgenundersökning och konstaterar att pojken saknar anlag för fem permanenta tänder. Han har också skador i benet kring kindtänderna på ena sidan i underkäken.

Efter en samlad vårdplanering behandlas patienten för bettavvikelsen, tandlossnings- och kariessjukdomarna. Prognosen bedöms som god, förutsatt att en bra samverkan kan etableras.

Landstinget har efter att ha utrett fallet och tagit fram åtgärder för att förhindra upprepning anmält ärendet till Inspektionen för vård och omsorg för granskning enligt lex Maria.

Lex Maria är en lag som innebär vissa skyldigheter för landstinget som vårdgivare. Om en patient i hälso- och sjukvården drabbas av eller riskerar allvarlig skada eller sjukdom ska detta anmälas till Inspektionen för vård och omsorg. Syftet med lagen är att garantera säker vård och god kvalitet. Ett sätt att stärka vården är att lära av de misstag som görs.

Händelser som leder till anmälan har också ett allmänintresse. Därför skickar landstinget också ut ett pressmeddelande i samband med anmälan.

För mer information:
Tandvårdsstrateg Hans Forsberg, Västerbottens läns landsting, telefon 090-785 73 61 eller 070-375 73 61

Ämnen

Regioner


Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker.  Till bildbanken

Presskontakt

Thomas Jonsson

Thomas Jonsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp 070-612 18 48
Gabriella Bandling

Gabriella Bandling

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 073-049 46 53
Ulrika Johansson

Ulrika Johansson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 070-582 70 62
Per Strömbro

Per Strömbro

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, Skellefteå 072-5540595
Anja Hansen Knutsson

Anja Hansen Knutsson

Presskontakt Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 070-6857233
Micaela Löwenhöök

Micaela Löwenhöök

Presskontakt Regionala utvecklingsfrågor, opinionsbildning +46 (0)70- 316 37 01
Cecilia Stenström

Cecilia Stenström

Presskontakt Forskningsfrågor 072-453 03 59
Thomas Hartman

Thomas Hartman

Presskontakt Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-666 49 95
Malin Åberg

Malin Åberg

Presskontakt Kommunikationsdirektör 070-240 91 55