Gå direkt till innehåll
Lobbying, inspiration och internationell samverkan är resultatet av Mötesplats Lycksele

Pressmeddelande -

Lobbying, inspiration och internationell samverkan är resultatet av Mötesplats Lycksele

Det sjunde Mötesplats Lycksele är slut och deltagarna lämnar Lycksele fullmatade med inspiration. Utöver informativa föreläsningar har fokus legat på påverkansinsatser och samarbete mellan Norge, Sverige och Finland.

Under dagarna i Lycksele har deltagarna och talarna stimulerats att engagera sig i ett antal tillväxtrelaterade frågor där Västerbotten behöver stärka sin politiska påverkan. Bland frågorna fanns bland annat frågan om hur kompetensförsörjningen ska säkras när nya industrier, likt etableringen av Northvolt i Skellefteå, kommer till norra Sverige, hur staten kan öka sitt engagemang i trafikinfrastruktur i Norrland samt hur staten kan fortsätta utvecklingen av närvaro i hela landet.

- Mötesplats Lycksele är en mobilisering för länets många aktörer, sa Olivia Collin, projektledare för Mötesplats Lycksele. Vi vill skapa gemensamma ställningstaganden kring frågor som t.ex. Kvarkenfärjan, Norrbotniabanan, flygets betydelse för norra Sverige och närvaron av statliga myndigheter oavsett var man bor. 

Den västerbottniska exporten kan öka

Anders Lönnberg, generalkommissarie för Sverige vid World Expo 2020, informerade om Sveriges deltagande vid den enorma världsutställningen i Dubai som pågar från oktober 2020 till april 2021. Temat för Expo 2020 är ”Connecting Minds – Creating the Future". Utställningen har tre områden: möjligheter, mobilitet och hållbarhet. Sveriges paviljong kommer att vara placerad i området hållbarhet. Expo 2020 blir regeringens enskilt största satsning inom export- och investeringsfrämjandet och Anders Lönnberg uppmanade deltagarna vid Mötesplats Lycksele att engagera sig, bland annat genom att se möjligheterna till export av västerbottniska innovationer och hållbara energilösningar.

Offentlig sektor behöver bli mer tillitsfull

Administrationssamhälle, granskningssamhälle, utvärderingsmonstret och management byråkrati- alla beskrivningar av hur samhället ofta ser ut men också beskrivningar av hur myndigheter och offentliga instanser bli mer och mer avskurna från verkligheten och det man egentligen ska göra. Laura Hartman har varit ordförande för regeringens tillitdelegation och gav deltagarna vid konferensen verktyg för att skapa en effektiva och bättre offentlig sektor.

-Ska vi lösa morgondagens problem måste vi hitta kreativiteten och släppa den överdrivna kontrollen, sa Laura Hartman.

Enligt Laura Hartman finns tre styrlogiker i Sverige, marknads- och konkurrenslogiken, regleringslogiken och tillitslogiken.

-Tillitslogiken bygger på att vi måste lita på all den kompetens som finns i en organisation, sa Laura Hartman. Och det betyder inte att vi måste sluta att kontrollera, man kan kontrollera på ett tillitsfullt sätt.

Internationell samverkan

Som en ny vinkling av Mötesplats Lycksele för 2019 var det nordiska perspektivet. På plats fanns representanter från Norge och Finland.

-Vi har ett unikt samarbete, kanske det bästa i världen, sa Kaj Suomela, landskapsdirektör vid Österbottens förbund.

Samarbetet mellan de tre regionerna har främst handlat om infrastruktur, väger och båtar. Nu vill regionerna fokusera mer på människor, det folkliga. T.ex. vill man se fler samarbeten kopplade till turism, hälsa och sjukvård och utbildning.

-Får vi till ett starkare samarbete kan vi öka potentialen att komma loss från de barriärer som håller oss isär, sa Anna Pettersson, regional utvecklingsdirektör i Västerbotten. Jag vill jobba med att undanröja administrativt krångel.

-Vi behöver fler stora strategiska projekt, sa Eirik Fiva, direktör vid det internationella kontoret vid Nordland Fylkeskommune. NSPA-nätverket (Northern Sparsely Populated Areas) kan vi även använda för at bedriva lobbying mot våra tre huvudstäder.

För mer information:

Thomas Hartman
Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling, Region Västerbotten
070-666 49 95, thomas.hartman@regionvasterbotten.se

Presskontakt:

Olivia Collin
Program- och kommunikationsansvarig, Mötesplats Lycksele
073-514 50 66, olivia.collin@regionvasterbotten.se

Ämnen

Regioner


Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker.  Till bildbanken

Presskontakt

Presskontakt rörande coronafrågor

Presskontakt
Thomas Jonsson

Thomas Jonsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp 070-612 18 48
Ulrika Johansson

Ulrika Johansson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 070-582 70 62
Gabriella Bandling

Gabriella Bandling

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 073-049 46 53
Per Strömbro

Per Strömbro

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, Skellefteå 072-5540595
Anja Hansen Knutsson

Anja Hansen Knutsson

Presskontakt Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 070-6857233
Micaela Löwenhöök

Micaela Löwenhöök

Presskontakt Regionala utvecklingsfrågor, opinionsbildning +46 (0)70- 316 37 01
Cecilia Stenström

Cecilia Stenström

Presskontakt Forskningsfrågor 072-453 03 59
Thomas Hartman

Thomas Hartman

Presskontakt Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-666 49 95
Malin Åberg

Malin Åberg

Presskontakt Kommunikationsdirektör 070-240 91 55