Gå direkt till innehåll
​Mer stöd för närstående till någon som vårdas i slutet av livet

Pressmeddelande -

​Mer stöd för närstående till någon som vårdas i slutet av livet

Den 12 oktober uppmärksammas Världshospicedagen, med syfte att ena, fira och stötta hospicerörelsen och den palliativa vården runt om i världen. För att stötta närstående till svårt sjuka personer har ny och samlad information tagits fram till 1177.se.

Palliativ vård och vård i slutet av livet innebär ofta påfrestningar för familj och vänner. Den som är närstående bör därför få hjälp och stöd i sin situation. Till exempel är det viktigt att bli sedd av vården, få tillräckligt med information och känna sig trygg. Närstående ska även få möjlighet att vara delaktiga i vården, oavsett var patienten vårdas.

Nytt informationsmaterial för närstående
På 1177 Vårdguidens webbplats, 1177.se, finns information om palliativ vård och vård i slutet av livet. Materialet riktar sig dels till den som är sjuk – men nu finns också nyproducerat material för närstående. Det är bland annat en film där Bertil Axelsson, läkare och professor i palliativ medicin, berättar om vilket stöd som finns att få.

-Tillsammans med symtomlindring, kommunikation/relation och teamarbete är stöd till närstående den palliativa vårdens fyra hörnstenar. Informationsmaterialet kan fungera som ett stöd både för personal och för närstående till obotligt sjuka patienter, säger Fredrik Wallin, processledare för palliativ vård i norra regionen.

Som närstående är det vanligt att känna sig trött och stressad över att inte räcka till för den som är sjuk. Förhoppningen är att den nya samlade informationen på 1177.se ska underlätta för den som är närstående.

-Det är viktigt att komma ihåg att det ofta är påfrestande att vara närstående till en svårt sjuk person. Det är upp till den närstående att bestämma hur mycket hen vill eller orkar delta i omvårdnaden, och vården måste även fånga upp närståendes behov för att där förebygga ohälsa, säger Johan Philipsson, specialistsjuksköterska i palliativ vård vid Norrlands universitetssjukhus.

Vilka stöd finns för närstående?

  • Den närstående har rätt att få veta på vilket sätt sjukvården kan ge hjälp och stöd.
  • Läkaren eller sjuksköterskan kan ge mer information om sjukdomen och svara på frågor. Det är alltid den som är sjuk som bestämmer hur mycket av sekretessbelagd information som sjukvårdspersonalen får lämna ut och till vem.
  • Stödsamtal med kurator, psykolog, diakon, präst eller annan andlig företrädare.
  • Ekonomiskt stöd - Närståendepenning som betalas ut av Försäkringskassan. Närståendepenningen gör att en person i taget kan vara ledig från sitt arbete för att vara ett sällskap till den som är sjuk.
  • Praktiskt stöd från kommunen i form av hemtjänst, besök av sjuksköterska, vård utanför hemmet, larm eller olika hjälpmedel.
  • Om ett barn är närstående kan omgivningen bidra till ökad trygghet genom att svara så konkret som möjligt på barnets frågor, vara lyhörd och berätta i den takt som barnet orkar lyssna. Det finns också extra stöd att få, exempelvis samtalsstöd i skolan eller inom sjukvården.

Om Närståendeprojektet
Filmen som riktar sig till närstående är ett av resultaten av Närståendeprojektet, där 1177 Vårdguiden/Inera, regionerna i Västerbotten, Norrbotten, Västernorrland, Jämtland Härjedalen och Regionalt cancercentrum norr har samarbetat just för att förbättra informationen till de närstående. Närståendeprojektet startades 2017 och avslutas under 2019. Förutom närståendefilmen har projektet också resulterat i att några informationstexter på 1177 Vårdguidens webbplats, 1177.se, har kompletterats. Innan året är slut kommer också en ny text om mat och dryck i slutet av livet att finnas tillgänglig.

Information på 1177.se
Anhörig – närstående
Vård i slutet av livet
Film: Stöd till dig som är närstående till någon som är obotligt sjuk eller vårdas i slutet av livet

Mer information
Fredrik Wallin
Vårdutvecklare, processledare palliativ vård i norra regionen och koordinator för palliativt kompetenscentrum norr
fredrik.wallin@regionjh.se
073-052 75 94

Johan Philipsson
Specialistsjuksköterska, palliativ vård
Region Västerbotten
johan.philipsson@regionvasterbotten.se
070-540 96 32

___________________________________________________________________________

Presskontakt
Therese Erixon
Kommunikationsstaben
Region Västerbotten
therese.erixon@regionvasterbotten.se
072-537 03 22

Ämnen

Taggar

Regioner


Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker.  Till bildbanken

Presskontakt

Presskontakt rörande coronafrågor

Presskontakt
Thomas Jonsson

Thomas Jonsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp 070-612 18 48
Ulrika Johansson

Ulrika Johansson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 070-582 70 62
Gabriella Bandling

Gabriella Bandling

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 073-049 46 53
Per Strömbro

Per Strömbro

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, Skellefteå 072-5540595
Anja Hansen Knutsson

Anja Hansen Knutsson

Presskontakt Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 070-6857233
Micaela Löwenhöök

Micaela Löwenhöök

Presskontakt Regionala utvecklingsfrågor, opinionsbildning +46 (0)70- 316 37 01
Cecilia Stenström

Cecilia Stenström

Presskontakt Forskningsfrågor 072-453 03 59
Thomas Hartman

Thomas Hartman

Presskontakt Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-666 49 95
Malin Åberg

Malin Åberg

Presskontakt Kommunikationsdirektör 070-240 91 55