Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Miljoner för förbättrad rehabilitering

Västerbottens läns landsting har under 2011 förbättrat kvaliteten och effektiviteten kring rehabilitering av sjukskrivna. För väl utfört utvecklingsarbete har man nu fått ta del av totalt 42 miljoner kronor i statliga anslag, pengar som direkt används för att öka kvaliteten i det fortsatta arbetet.

På fredag den 16 mars publiceras en rapport från Sveriges Kommuner och landsting, SKL, om landstingens insatser inom den statliga rehabiliteringsgarantin, en satsning på utveckling av behandling och rehabilitering inom hälso- och sjukvården. Västerbotten är, visar rapporten, det län som 2011 hade den högsta tillgången i landet till multimodal rehabilitering.

Framgångsrikt arbete
Nyligen fick Västerbottens läns landsting ta del av medel från denna statliga rehabiliteringsgaranti, hela 27 miljoner, för sitt framgångsrika arbete med multimodal rehabilitering och kognitiv beteendeterapi under 2011.

– Medarbetare vid hälsocentraler och aktuella kliniker har gjort ett mycket bra arbete med utveckling och genomförande av både samverkan och rehabilitering, säger processledare Annie Hansen Falkdal.

– Vi är väldigt framgångsrika när det gäller multimodal rehabilitering och har faktiskt nått taket för de pengar man kan få för det arbetet, säger biträdande processledare Tommy Henfridsson.

När det gäller kognitiv beteendeterapi ligger landstinget inte lika bra till nationellt sett.

– Vi har ett stort förbättringsarbete att göra, säger Annie Hansen Falkdal.

Förväntat samarbete
Den så kallade sjukskrivningsmiljarden har funnits sedan 2006 och genom dessa medel stimulerar staten förbättringar när det gäller kvaliteten kring arbetet med sjukskrivningar, där hälso- och sjukvården, Försäkringskassan, Arbetsförmedling och kommunens socialtjänst förväntas samarbeta.

Här varierar bidragens storlek beroende av hur antalet sjukskrivningsdagar förändras, men medlen är också villkorade och landstingen får ersättning om de specifika uppdragen från statsmakterna utförts.

– Två av de fyra villkor som skulle uppfyllas var att använda sig av elektroniska läkarintyg och att minst 80 procent av verksamheterna har lagt in arbetet med sjukskrivning och förebyggande i sina ledningssystem, säger Tommy Henfridsson. Dessa villkor uppfyllde vi och det gav under 2011 sammanlagt 15 miljoner kronor.

Sammanlagt har alltså Västerbottens läns landsting under 2011 fått ta del av hela 42 miljoner från rehabiliteringsgarantin och sjukskrivningsmiljarden.

För mer information kontakta Anni Hansen Falkdal, 070-364 10 17

Ämnen

Regioner


Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker.  Till bildbanken

Presskontakt

Thomas Jonsson

Thomas Jonsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp 070-612 18 48
Gabriella Bandling

Gabriella Bandling

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 073-049 46 53
Ulrika Johansson

Ulrika Johansson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 070-582 70 62
Per Strömbro

Per Strömbro

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, Skellefteå 072-5540595
Anja Hansen Knutsson

Anja Hansen Knutsson

Presskontakt Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 070-6857233
Micaela Löwenhöök

Micaela Löwenhöök

Presskontakt Regionala utvecklingsfrågor, opinionsbildning +46 (0)70- 316 37 01
Cecilia Stenström

Cecilia Stenström

Presskontakt Forskningsfrågor 072-453 03 59
Thomas Hartman

Thomas Hartman

Presskontakt Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-666 49 95
Malin Åberg

Malin Åberg

Presskontakt Kommunikationsdirektör 070-240 91 55