Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Missade kariesangrepp

Trots att man i undervisningen vid Tandläkarhögskolan har rutiner för hur kariesdiagnostik ska gå till förbisågs kvinnans kariesangrepp. Vid två undersökningstillfällen missade både tandläkarstuderande och handledare hålet i kindtanden. Först när kvinnan påtalat besvär upptäcktes skadan. Följden blev att det från början mindre angreppet blev så stort att tanden måste dras ut. Landstingets tandvårdsstrateg har analyserat händelsen och konstaterar att rutinerna inte följts och att kvaliteten i undersökningen uppvisar brister. För att minska risken för upprepning har verksamhetschefen för utbildningstandvården tydliggjort de gällande rutinerna för klinisk undersökning. Denna har också påtalat handledarens övergripande ansvar för behandlingen av patienter. Händelsen har anmälts till Socialstyrelsen för granskning enligt lex Maria. Lex Maria är en lag som innebär vissa skyldigheter för landstinget som vårdgivare. Om en patient i hälso- och sjukvården drabbas av eller riskerar allvarlig skada eller sjukdom ska detta anmälas till Socialstyrelsen. Syftet med lagen är att garantera säker vård och god kvalitet. Ett sätt att stärka vården är att lära av de misstag som görs. Händelser som leder till anmälan har också ett allmänintresse. Därför skickar landstinget också ut ett pressmeddelande i samband med anmälan. För mer information: Tandvårdsstrateg Hans Forsberg, telefon 090-785 73 61 eller 070-375 73 61 Hälsningar Marita Broberg Informationsfunktionen Västerbottens läns landsting tel 090-785 70 96, 070-200 95 76

Ämnen

Regioner


Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker. Till bildbanken

Kontakter

Thomas Jonsson

Thomas Jonsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp 070-612 18 48
Petra Olgarsson

Petra Olgarsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 073-091 48 87
Daniel Marklund

Daniel Marklund

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 076- 100 34 07
Thomas Hartman

Thomas Hartman

Presskontakt Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-666 49 95

Jessica Larsson Svanlund

Presskontakt Samordnare sammanhållningspolitik, Externa relationer och strategisk platsutveckling Regional utveckling 070-773 49 95
Anja Hansen Knutsson

Anja Hansen Knutsson

Presskontakt Presskontakt Kliniskt forskningscentrum, FoU-staben 070-685 72 33
Gabriella Bandling (föräldraledig)

Gabriella Bandling (föräldraledig)

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, pressansvarig

Region Västerbotten

Region Västerbotten drivs av att skapa en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, verka i, besöka och samarbeta med. Vi visar hur god hälsa och hållbar utveckling hänger ihop och verkar för att de stärker varandra. Vårt uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Vi erbjuder också universitetssjukvård för norra Sverige med spetsforskning nationellt och internationellt.

Region Västerbotten
Regionens hus, Köksvägen 11
90189 Umeå
Sverige