Gå direkt till innehåll
Nils Sandberg, FoU-staben, de båda läkarna Manuel Gonzalez Garcia och Virgina Zazo samt Thomas Molén, enheten för e-hälsa står bakom ansökan om projektet Västerbotten utan gränser.
Nils Sandberg, FoU-staben, de båda läkarna Manuel Gonzalez Garcia och Virgina Zazo samt Thomas Molén, enheten för e-hälsa står bakom ansökan om projektet Västerbotten utan gränser.

Pressmeddelande -

​Möjlighet till digital vård från Spanien undersöks

Region Västerbotten vill med projektet Västerbotten utan gränser undersöka möjligheterna att starta en virtuell verksamhet i ett annat EU-land. Spanien ska vara pilotland för en ny modell av nära digital vård och hållbar kompetensförsörjning.

Filialen ska vara kopplad till Region Västerbotten och blir, om den genomförs, den första virtuella verksamheten utomlands inom offentlig hälso- och sjukvård i Sverige.

Rekrytering av personal

Bakgrunden till projektet är bland annat svårigheten för hälso- och sjukvården i den norra regionen att rekrytera personal. Erfarenheter visar att södra Sverige är en mer attraktiv marknad för intresserade från södra Europa.

Flexibla arbetsformer

Digitalisering möjliggör att information kan flyttas utan att varken patienter eller personal behöver flytta, vilket skapar förutsättningar för rekrytering och nyttjande av kompetensen på plats i södra Europa.

Denna modell erbjuder också vårdpersonal inom Region Västerbotten flexibla arbetsformer och en möjlighet att arbeta delvis i en annan miljö med samma eller andra arbetsuppgifter.

Digital vård

– Tekniken gör möjligt att använda kompetensen där den finns och ta vara på det bästa av olika världsdelar. Våra erfarenheter kan visa på det, säger Virginia Zazo, projektledare vid enheten för E-hälsa, Region Västerbotten.

Verksamheten ska bedriva digital vård enbart för Västerbottens invånare och med Region Västerbottens värdegrund och kultur som kompass.

Testa innovationer

Ett annat syfte med projektet är att undersöka intresset från företag i Västerbotten och Sverige för att testa innovationer och digitala lösningar.

Fakta:
Region Västerbotten beviljar nära 370 000 kronor för projektet Västerbotten utan gränser och i beslutet står att läsa: Projektet överensstämmer med det prioriterade området digitala tjänster och affärsmodeller i den regionala utvecklingsstrategin. Projektet bedöms även vara angeläget för att identifiera lösningar på behoven av kompetensförsörjning inom vård- och omsorg i länet.

Mer information
Virginia Zazo, projektledare, enheten för E-hälsa vid Region Västerbotten, 076-782 09 12

Ämnen

Kategorier

Regioner


Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker.  Till bildbanken

Presskontakt

Gabriella Bandling

Gabriella Bandling

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, pressansvarig 073-049 46 53
Thomas Jonsson

Thomas Jonsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp 070-612 18 48
Petra Olgarsson

Petra Olgarsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, covid-19 (smittskydd, vaccination och provtagning) 073-091 48 87
Per Strömbro

Per Strömbro

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, Skellefteå 072-5540595
Thomas Hartman

Thomas Hartman

Presskontakt Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-666 49 95
Malin Åberg

Malin Åberg

Presskontakt Kommunikationsdirektör 070-240 91 55
Cecilia Lindell

Cecilia Lindell

Presskontakt Strateg Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-254 57 37
Anja Hansen Knutsson

Anja Hansen Knutsson

Presskontakt Presskontakt Kliniskt forskningscentrum, FoU-staben 070-685 72 33

Region Västerbotten

Region Västerbotten drivs av att skapa en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, verka i, besöka och samarbeta med. Vi visar hur god hälsa och hållbar utveckling hänger ihop och verkar för att de stärker varandra. Vårt uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Vi erbjuder också universitetssjukvård för norra Sverige med spetsforskning nationellt och internationellt.

Region Västerbotten
Regionens hus, Köksvägen 11
90189 Umeå
Sverige